Vi tar nye steg..

Med fokus på å styrke vår kvalitet på produkter

og tjenester har vi gått inn på eiersiden i Frisk 

bedriftshelsetjeneste.