Online-systemer og kurs!


HMS-system, Styringssystem med prosjekt og tilhørende app.

HMS-kurs for daglig leder, verneombud og andre ansatte.

Du får tilsendt brukernavn og passord i epost.


Kom i gang nå!