sykefravaer

App for sykefravær

I løpet av kort tid lanseres Grønn Jobb sykefravær. Appen som gjør det enkelt å følge opp den syke medarbeideren på en omtenksom og korrekt måte. Appen er 100 % integrert med HMS-systemet til Grønn Jobb. Slik at man kan velge hvor man vil administrere sykefraværet. På PC, nettbrett eller mobiltelefon.

Admin (øverste ansvarlig) i systemet, som ofte er daglig leder, kan selv administrere sykefraværet til sine medarbeidere. Daglig leder kan også delegere dette til vedkommende som har den daglige oppfølgingen av dette (nærmeste overordnede, sekretæren eller personalsjefen etc).

Medarbeideren registrerer selv sitt sykefravær.

Straks en medarbeider registrerer et fravær får den ansvarlige en “push-melding” på telefonen og en epost på PC-en. Den ansvarlige kan da velge å aktivere en påminnelse når egenmeldingsdagene har gått. Blir sykefraværet langvarig kan den ansvarlige lage en ny påminnelse, for eksempel tre dager før 4 ukers fristen, eller første dialogmøte som skal avholdes innen 7 uker. Slik at man kan forberede seg i god tid til møtet.

Appen husker alle oppgavene du har.

Med appen kan du ta bilder av dokumenter, lagre dem og skrive notater. Alt blir trygt lagret på ett sted. Man kan søke i dokumentasjon og skrive ut hele sykefraværshistorikken, hvis man har behov for det. Med andre ord, så får du full kontroll med oppfølging av sykemeldte medarbeidere.

Appen blir tilgjengelig på begge plattformer (Android og Iphone).