Oppføringer av pm

Sett opp HMS-systemet

Det nettbaserte HMS-systemet fra Grønn Jobb er 80 % ferdig satt opp. Du trenger bare å tilpasse det til din bedrift. Nedenfor følger en enkel oppskrift på hvordan du kan komme i gang med HMS-arbeidet i bedriften din.

App for sykefravær

I løpet av kort tid lanseres Grønn Jobb sykefravær. Appen som gjør det enkelt å følge opp den syke medarbeideren på en omtenksom og korrekt måte. Appen er 100 % integrert med HMS-systemet til Grønn Jobb. Slik at man kan velge hvor man vil administrere sykefraværet. På PC, nettbrett eller mobiltelefon.

App for timeregistrering

Grønn Jobb lanserer snart modulen «Timeregistrering». Med denne modulen kan ansatte selv registrere timer. Deretter kan daglig leder eller nærmeste overordnede godkjenne timene, for eksempel ved månedslutt. «Timeregistrering» er for alle bransjer, og for bygg- og anleggsbransjen kan man registrere timer på enkeltprosjekter. I løpet av kort tid lanserer vi app-en som lar deg gjøre dette via […]

Smilefjesordning

Fra 1. januar 2016 innførte Mattilsynet den såkalte «smilefjesordningen» for alle serveringssteder. Hensikten er å avsløre serveringsteder som har mangler i forhold til hygiene, rengjøring og vedlikehold. Etter tilsynet vil serveringstedet motta et tilsynsresultat. Det skal henges opp på et godt synlig sted ved inngangsdøren.

Prosjektappen for byggebransjen

Prosjektappen for iPhone kan nå lastes ned i App Store og Google play. Appen er gratis, og våre kunder som har Prosjektmodulen i sitt nettbaserte Styringssystem kan logge inn med samme brukernavn og passord. Mer info om Styringssystemet her. Med prosjektappen kan du gjøre lovpålagte oppgaver og mye annet som hører et byggeprosjekt til. Du […]

eDokumenter

I dag lanserer vi «eDokumenter» i våre systemer; HMS-system, IK Mat-system og Styringssystem med Prosjekt (for Bygg og anlegg). Systemene har nå to muligheter for lagring av informasjon. Det ene er «Dokumenter» hvor du kan laste opp filer, uavhengig av filformat. Det nye er «eDokumenter» som gjør det mulig å lagre brev og andre dokumenter […]

Dynamisk førsteside

Nå har førstesiden i HMS-systemet blitt dynamisk. Hver gang du åpner systemet møtes du av de tre aktivitetene som har kortest frist. Det gjelder aktiviteter fra den overordnede handlingsplanen (HMS-møter, vernerunder mm), personlige vedlegg (kommende medarbeidersamtaler, opplæringsplaner mm), risikoanalyse- og avviksmodulen (risikoanalyser som skal følges opp og avvik som skal lukkes), dokumenter (fornyelse av kontrakter, revisjoner mm). […]

Sykefraværsoppfølging

Å følge opp sykemeldte medarbeidere er viktig. For den enkelte medarbeider, men også for daglig leder og bedriften selv. Det er faste regler for hvordan oppfølgingen skal gjennomføres. Mange synes dette blir komplisert og det er lett å glemme viktige, lovpålagte hendelser. Nå kan du imidlertid senke skuldrene. Onsdag 11. februar 2015 lanserer Grønn Jobb sykefraværoppfølging […]

Modul for byggeprosjekter

I dag må alle bedrifter som er ansvarlig for eller deltar i byggeprosjekter ha et såkalt foretakssystem, også kalt styringssystem og kvalitetssystem. Grønn Jobb har utviklet dette systemet og allerede fått mange brukere. Nå kommer vi også med en prosjektmodul for bygg- og anlegg.

Manglende HMS-arbeid

Gjennom to år har Arbeidstilsynet ført tilsyn med hvordan norske virksomheter jobber for et inklu­derende, trygt og godt arbeidsliv. Det har vært fokus på varehandel, helse- og omsorgssektoren (inkludert tannhelsetjeneste og allmennlegekontor), kultur, frisørfaget, undervisning, overnatting- og servering, forretningsmessig tjenesteyting, NAV Stat, transport og lagring, industri, bygg- og anlegg og andre næringer.