Hva er pålagt for min bransje?

Hvilke tjenester og tiltak er pålagt for akkurat min bransje? Mange stiller seg selv dette spørsmålet lenge etter at de har etablert og startet bedriften, og her er oversikten.

Under har vi nevnt 3 av de største bransjene, og om din bransje ikke er nevnt under kan du finne oversikten her ved å se etter Bransjer eller å skrive Firmanavn eller organisasjonsnummeret ditt.

 

Generelle bransjekrav:


Internkontroll:

Internkontroll er systematiske tiltak som skal sikre at virksomheten planlegger, organiserer, utfører og vedlikeholder sine aktiviteter i samsvar med gjeldende regelverkskrav. Se Grønn Jobb sin løsning.

Se video om «Hva er Internkontroll».

 

HMS-kurs:

Som arbeidsgiver har du plikt til å gjennomgå opplæring i HMS-arbeid.

Som arbeidsgiver skal du gjennomgå opplæring i helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeid. Plikten er personlig og kan ikke delegeres. Se Grønn Jobb sin løsning.

Se video om «Hva er HMS-kurs for Ledere».

 

Generelt om Bedriftshelsetjeneste:

Virksomheter i visse bransjer er pålagt å være tilknyttet en bedriftshelsetjeneste som er godkjent av Arbeidstilsynet.

Bedriftshelsetjenesten skal bistå med HMS- arbeidet og følge opp arbeidstakernes helse i forhold til arbeidssituasjonen. Se Grønn Jobb sin løsning her.

Se video om «Hva er Bedriftshelsetjeneste».

 

6B70C91911

Bygg


Bedriften som jobber innen bygg jobber nok i den sektoren med mest strenge og flest krav. Dette skyldes den generelle risikoprofilen og de høye konsekvensene for uhell. Du finner en oversikt her over alle hovedpunkter

BHT

HMS-kort/ID-kort: Alle virksomheter som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser, både norske og utenlandske, er pålagt å utstyre sine arbeidstakere med HMS-kort. Hensikten er å identifisere både hvem du er og hvem du arbeider for. Se Grønn Jobb sin løsning her.

Styringssystem: I dag må alle bedrifter som er ansvarlig for eller deltar i byggeprosjekter ha et såkalt foretakssystem, også kalt styringssystem eller kvalitetssystem. Dette er et system som skal sikre at arbeidsoppdrag blir utført etter de bestemmelsene som er fastsatt iht. plan – og bygningslovgivningen. Se Grønn Jobb sin løsning her.

772AB45D4D

Mat


Bedriften som jobber innen mat har flere krav knyttet til selve behandlingen og oppbevaringen av mat, produkter og servering. Du finner en oversikt her over alle hovedpunkter

BHT

Internkontroll for Mat: Internkontroll er de systematiske rutinene som virksomhetene etablerer og handler om å ha fokus på de kritiske punktene i virksomheten og å holde god kjøkkenhygiene.

Dette er vesentlig å ha på plass før etableringen og innføringen av HACCPprinsippene starter. Se Grønn Jobb sin løsning her.

renhold

Renhold


Bedriften som jobber innen Renhold har krav som er knyttet til arbeidet med kjemikalier og ulike arbeidssituasjoner. Du finner en oversikt her over alle hovedpunkter

Godkjenning og ID-kort: Alle virksomheter som tilbyr renholdstjenester i Norge skal være godkjent av Arbeidstilsynet, og de ansatte skal bære ID-kort. Det er forbudt å kjøpe renholdstjenester fra virksomheter som ikke er godkjent. Se Grønn Jobb sin løsning her.

BHT: (Er blant annet et krav for å få Godkjenning som nevnt over)