Hva skjer hvis jeg får Tilsyn? (VIDEO)

Hver dag er Arbeidstilsynet på besøk hos norske bedrifter enten det er tilfeldige tilsyn eller etter tips fra kunder, ansatte eller andre. Hva skjer hvis Arbeidstilsynet dukker opp hos deg?

 

Hensikt med en kontroll fra Arbeidstilsynet er først og fremst for å spre informasjon og gi veiledning, samt å skape en varig forbedring i arbeidsmiljøet.

Arbeidstilsynet kontrollerer også at HMS-bestemmelsene overholdes gjennom tilsynsbesøk, stikkprøver eller blant annet ved se på HMS-systemet i bedriften.

arbeidstilsynet1__prosjektslide

Ved brudd på regelverket kan myndighetene gi skriftlige pålegg om å rette opp forholdet innen en viss frist, og hvis det ikke blir fikset opp i innen fristen, kan bedriften få dagbøter/tvangsmulkt som påløpet til pålegget er tatt hånd om og dokumentert.

I alvorlige tilfeller kan det også være tilfellet å politianmelde eller stanse bedriften ved fare for liv og helse.

17lmc33y97eh5jpg

I 2013 så hadde Arbeidstilsynet omtrent 16.000 tilsyn, hvor 8006, altså over halvparten av bedriftene, fikk reaksjon for manglende HMS-system. (Kilde: Arbeidstilsynet Årsrapport 2013)

Du kan også lese om Arbeidstilsynets effektvurdering av tilsyn i perioden 2008-2012 HER.

Arbeidstilsynets tilsynsvirksomhet i perioden 2009-2014

Om ønsker mer info om tilsynsaker, krav for HMS og løsninger for dette – gå til Hjemmesiden vår eller se mer på Tjenester.