Bruke HMS-systemet

Her kan du se en kort gjennomgang av det populære nettbaserte HMS-systemet til Grønn Jobb. Under finner du klipp for de spesielle funksjonene.

 

Hvordan legge inn Avvik.


 

 

Hvordan legge inn Risikoanalyse.


 

 

Hvordan legge inn Rutiner.


 

 

Hvordan legge til Ansatte.


 

 

Hvordan Kartlegge arbeidsmiljø og Bygge arkiv.


 

 

Hvordan lage Målsetting og Organisasjonskart.


 

 

Se flere videoer på YouTube.