Grønn Jobb AS

Grønn Jobb er en ledende leverandør av nettbaserte styrings- og kvalitetssystemer, HMS- og IK Mat systemer, styringsverktøy generelt for personal og ledelse, samt veiledning og konsulenttjenester i forbindelse med dette. Grønn Jobb er den mest hurtigvoksende aktøren i landet – og har i dag avdelinger i Halden, Sarpsborg og Sandvika, samt en egen landsdekkende Bedriftshelsetjeneste med hovedkontor i Fredrikstad.

Siden starten i 2009 har Grønn Jobb fokusert på nettbaserte kurs og systemer innen for helse-, miljø og sikkerhet (HMS). Slagordet har vært «Gjør HMS enkelt». Etter hvert har arbeidsoppgaver og systemer favnet bredere – mot personaladministrasjon, ledelse og HMS. Det nye slagordet «En del av bedriften» er født, og skal være styrende for framtiden. Vårt mål er å løse konkrete utfordringer for bedriftsledere på disse områdene, slik at de kan konsentrere seg om sin egen kjernevirksomhet.

Suverene medhjelperne hos Grønn Jobb gjorde at jobben med etablering ble mye enklere enn antatt. (Carlos Salcedo – Patis Renhold System As)

HMS-kurs og system

HMS-kurs for daglig leder og verneombud, samt HMS-system (internkontroll) er fortsatt kjernen i vår produktporteføljer. Disse produktene er lovpålagte for alle bedrifter i Norge, og dermed er selvfølgelig markedet stort. Hver dag startes nye bedrifter og langt fra alle etablerte bedrifter har alt på plass når det gjelder sikkerhet på arbeidsplassen. Det er meningsfullt å hjelpe bedriftseiere slik at arbeidsplassene blir tryggere.

Bedriftshelsetjeneste

Grønn Jobb så vi tidlig behovet av å kunne tilby en Bedriftshelsetjeneste. Det er svært strenge krav til kompetanse for en bedrift som ønsker å bli en offentlig godkjent bedriftshelsetjeneste. Frisk Bedriftshelsetjeneste er nå kjøpt opp av Grønn Jobb, og vi styrker dermed vår formelle kompetanse og seriøsitet i markedet. Ganske mange bransjer er pålagt å være tilknyttet en bedriftshelsetjeneste, og vi kan tilby både tilknytning og praktisk hjelp med arbeidsmiljøutfordringer.

Kundeservice

Kundeservice er ikke et produkt eller en enkelt tjeneste, men en livsstil for oss i Grønn Jobb. Vårt program for oppfølging av den enkelte kunde, sikrer at du som selger raskt bygger opp din egen kundeportefølje. Som selger har du mange medarbeidere med kompetanse i ryggen, men det er deg kunden kjenner – og kommer til når det oppstår et problem. Dette er en fordel både for kunden og deg.

Konsulenttjenester

Våre HMS-konsulenter utfører forskjellige tjenester for våre kunder. Det kan for eksempel være tilpasning (skreddersøm) av HMS-systemet eller kompliserte søknadsprosesser innen for bygg- og anlegg, som sentral godkjenning for ansvarsrett. Mange bedrifter får også tilsyn fra Arbeidstilsynet eller andre tilsyn, og trenger hjelp til å lukke forskjellige pålegg. Bedriftshelsetjenesten er naturlig nok sentral i dette arbeidet.

Kurset var veldig enkelt å ta på nettsiden. Konsulenten fulgte meg opp etter jeg tok kurset. Ringte om det var behov for mer hjelp. Jeg kunne ringe de når jeg trengte hjelp. Dette her kaller jeg service! (Zoe De Vlerck – High Tea Tesalong As)