• Vær snill å fyll inn skjema under (Please fill in the form below)
  • Formell og riktig utdannelse er en viktig forutsetning for at bedriften din skal få sentral godkjenning. Fortell litt om utdannelsen din og eventuelt ansatte du ønsker å bruke i søknaden. (Formal and proper education is an important prerequisite for your business to get central approval. Tell us about your education and your staffs education if you want to use them in the application.) PS. For foreign education, we ask you to specify the length of the education. 2 years, 4 years.. etc.
  • Fortell litt om to byggeprosjekter du/dere har vært involvert i. Fortell om hva du/dine medarbeidere gjorde i prosjektet. (Tell something about two construction projects you/your employees have been involved in. Tell us about what you/ your employees did in the project.)

Om denne sjekken

Vi gjør oppmerksom på at dette ikke er nok informasjon for å avgjøre om din bedrift kan få sentral godkjenning, men det gir oss en pekepinn på om vi bør starte en søknadsprosess.

(We do note that this is not enough information to determine if your company can get central approval, but it gives us an indication of whether we should start the application process.)

For fullstendig oversikt over regelverket anbefaler vi Direktoratet for Byggkvalitet sine informasjonssider.