Smilefjes

Smilefjesordning

Fra 1. januar 2016 innførte Mattilsynet den såkalte «smilefjesordningen» for alle serveringssteder. Hensikten er å avsløre serveringsteder som har mangler i forhold til hygiene, rengjøring og vedlikehold. Etter tilsynet vil serveringstedet motta et tilsynsresultat. Det skal henges opp på et godt synlig sted ved inngangsdøren.

Har serveringstedet alt i orden, får det et smilefjes. Hvis det er noe som må rettes, får det en strekmunn, og hvis tilsynet avdekker alvorlige mangler, får serveringstedet en sur munn. Tilsynene er uanmeldte, og resultatene publiseres også på matportalen.no/smilefjes. Å få en strekmunn eller i verste fall en sur munn kan være alvorlig for en virksomhet.

Vi tilbyr en «Smilefjespakke» som inneholder alt du trenger for å få et smilefjes ved tilsynet.

Pakken inkluderer blant annet oppsett og gjennomgang av internkontroll mat, en enkel fareanalyse (hvis det er nødvendig), faglige råd med hensyn til lokaler og utstyr, samt oppsett av allergener for ikke ferdigpakket mat, som er ett veldig viktig punkt i tilsynet. Ta kontakt på 69 79 11 30 for et tilbud.

Grønn Jobb sitt internkontrollsystem for mat finner du her: www.enkelikmat.no.