Styringssystem

Systemet inneholder alt du trenger og en 80 % fullført SHA-plan.