Sykefraværsregistrering

Ha full kontroll med oppfølging av sykemeldte medarbeidere.