Godkjenning renholdsbedrift

Alle renholdsvirksomheter må godkjennes for å kunne drive lovlig. Se hva som ellers er lovpålagt for bransjen

Innhenting og utarbeidelse av dokumentasjon

Arbeidstilsynet krever en del dokumentasjon for at din virksomhet skal bli godkjent. Det gjelder blant annet riktig utformede arbeidskontrakter, slik at man oppfyller kravene til forskrift om allmenngjøring av tariffavtale. Virksomheten må også være registrert i enhetsregisteret, merverdiavgiftsregisteret og Aa-registeret med mer.

Vi hjelper med hele søknadsprosessen og HMS-kort (ID-kort) til ansatte er inkludert

Grønn Jobb hjelper deg hele veien frem til din virksomhet er godkjent. Prosessen kan ta noe tid, avhengig av saksbehandlingstiden hos Arbeidstilsynet. Med riktig dokumentasjon og søknadsprosess går det raskere.

Grønn Jobb tilbyr hjelp til søknad om godkjenning.

Utarbeidelse HMS-kort (ID-kort)

Synes du det er vanskelig å lage og bestille ID-kort? Eller kanskje du ikke har tid? La oss gjøre jobben.

HMS-kort (ID-kort) for bygg- og anleggsbransjen

Alle virksomheter som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser, både norske og utenlandske, er pålagt å utstyre sine arbeidstakere med HMS-kort. Utenlandske arbeidstakere ansatt i utenlandske selskaper på oppdrag på bygge- og anleggsplasser i Norge må også bære HMS-kort. Dette gjelder også kortvarige oppdrag.

HMS-kort (ID-kort) for renholdsbransjen

Alle virksomheter som helt eller delvis tilbyr renholdstjenester, er pålagt å utstyre alle arbeidstakere som utfører renholdsarbeid med HMS-kort fra Arbeidstilsynet. Kravet til HMS-kort gjelder også de som driver alene. Også virksomheter som leier ut arbeidstakere til renholdsarbeid plikter å utstyre sine arbeidstakere med HMS-kort.

Grønn Jobb tilbyr bistand til bestilling, produksjon og levering av HMS-kort. Pris per kort 790,- eks mva. Det kommer ingen ekstra faktura fra Oberthur Technologies.

Sentral godkjenning

Synes du det er vanskelig å utforme en søknad for Sentral godkjenning? Eller kanskje du ikke har tid? La oss gjøre jobben.

Gi foretaket ditt et kvalitetsstempel

Med sentral godkjenning viser du at foretaket ditt har kompetanse, erfaring, gjennomføringsevne og systemer som er tilpasset din aktivitet. Flere kommuner gir lavere saksbehandlingsgebyr for foretak med sentral godkjenning.

Enklere og raskere saksbehandling i kommunene

Har du sentral godkjenning, vet kommunen at foretaket ditt har den generelle kompetansen som er nødvendig for byggesaken. Det gir enklere og raskere kommunal saksbehandling om lokal godkjenning for ansvarsrett i hver byggesak.

Grønn Jobb tilbyr hjelp til utarbeidelse av søknad om Sentral Godkjenning.

Konsulenttjenester

Grønn Jobb har mange kompetente medarbeidere og i tillegg samarbeider vi med Frisk Bedriftshelsetjeneste. 

Tilsyn fra Arbeidstilsynet

Har du fått tilsyn fra Arbeidstilsynet? Det kan være vanskelig å vite hvordan avvikene skal rettes opp. La oss gjøre jobben sammen med deg. Grønn Jobb er en totalleverandør innen helse, miljø og sikkerhet og kan hjelpe til med det meste. Vi har mange kompetente rådgivere, og tillegg har vi samarbeid med Frisk Bedriftshelsetjeneste.

Tilpassing av HMS-system

Systemet fra Grønn Jobb er 80 % ferdig satt opp. Vi hjelper gjerne til med å skreddersy systemene til din virksomhet. Det kan for eksempel være å gjennomføre en kartlegging, risikovurdering og å sette opp konkrete mål og handlingsplaner.

Grønn Jobb tilbyr konsulenttjenester.