Bedriftshelsetjeneste
Sykefraværsoppfølging

Sykefraværsoppfølging er en strukturert oppfølging av en ansatt som enten står i fare for å bli sykemeldt, er sykemeldt, eller er i en tilbakeføringsfase.

Man vil veldig konkret, gjennom ulike verktøy og sjekklister, lage en plan for  hvordan vedkommende kan komme tilbake eller utføre oppgaver med en redusert arbeidsevne.

Som medlemsbedrift i bedriftshelsetjenesten får du tilgang til å bestille våre tjenester.

Få tilbud på medlemskap
Linda Sirkel - 500px
Horizontal Line

Hvorfor ha med noen fra Grønn Jobb Bedriftshelsetjeneste i sykefraværsoppfølgingen?


Fordelen med å ha med oss inn i sykefraværsoppfølgingen, er at vi kjenner til pliktene den ansatte har, pliktene arbeidsgiver har og kan lage gode rammer rundt samtalen. 

Vi har bistått bedrifter fra de fleste bransjer og har bred erfaring å lene oss på rundt problemstillinger for sykefravær. Ut ifra den erfaringen vi har, kan vi bidra med konkrete tiltak til oppfølgingen.

spot-illustrasjoner-RGB_løsning-ide


Hvordan fungerer tjenesten?

Aller først settes gjerne samtalen i rammer og det informeres om i forkant av møtet. Hvis vi ikke får gjort det i forkant, starter vi møtet med å forklare vår rolle i det møtet. At vi som bedriftshelsetjeneste er en nøytral tredjepart som skal komme med innspill, sett objektivt fra vår side. 

Noen av de tingene vi typisk bistår med er; veiledning på hvordan dere setter opp en individuell oppfølgingsplan, eller bistand til vurdering av faggrupper. Om sykemeldingen er av fysisk karakter, så kan det være en vurdering av fysioterapeut. Er det av psykisk karakter kan man også få veiledning av coach eller psykolog hos oss. 

Sykefravær-infografikk-bilde

 

Rundt sykefraværsoppfølging kan vi hjelpe dere med:

  • Tverrfaglig vurdering ved arbeidsmedisinsk poliklinikk
  • Deltagelse på dialogmøter
  • Tilretteleggingsmuligheter
  • Veiledning i "Raskere tilbake"-tiltak og andre tiltak ved NAV
  • Arbeidsplassvurdering med fokus på løsninger
  • Søknad om tilretteleggingsmidler

Medlemspris: Sykefraværsoppfølging

 

Per time
1 095 kr

Gjelder for bedrifter som er medlem av Grønn Jobb Bedriftshelsetjeneste. 

Få tilbud på medlemskap
Horizontal Line

Allerede medlem?

Da kan du kontakte oss her for å henvende deg om tjenester:

 

Hvorfor Grønn Jobb?

Er du pålagt å ha bedriftshelsetjeneste? Vårt medlemskap dekker alle krav:

 

Hvorfor Grønn Jobb

 

Få tilbud på medlemskap
Horizontal Line

 

Få det du trenger med medlemskap hos Grønn Jobb Bedriftshelsetjeneste

 

Få tilbud på medlemskap
Mail ikon.svg
Send oss en mail

post@gronnjobb.no

Telefon ikon.svg
Ring oss

+47 69 79 11 30