Logg inn

Sykefraværsoppfølging

 

Friskere tilbake, bruk fraværshjelpen!

Grønn Jobb Bedriftshelsetjeneste hjelper deg med å snu sykefravær til arbeidsnærvær ved å tilby vår tverrfaglige kompetanse i sykefraværsoppfølgingen. Vi benytter rett person til rett tid når ansatt og arbeidsgiver trenger fraværshjelpen. 

 

Følgende tilbyr vi i forhold til sykefraværsoppfølging:
 •  Tverrfaglig vurdering ved arbeidsmedisinsk poliklinikk
  •    Deltagelse på dialogmøter
  •    Tilretteleggingsmuligheter
  •    Veiledning i Raskere tilbake tiltak og andre tiltak ved NAV
  •    Arbeidsplassvurdering med fokus på løsninger
  •    Søknad om tilretteleggingsmidler (kun for IA virksomheter)

 

lovpålagt oppfølging av sykemeldt.png 

 

Ta kontakt for et tilpasset tilbud.

Ta kontakt med oss og nevn eventuelle spørsmål og/eller tjenester du ønsker bistand for, så kommer vi tilbake til deg med svar og et tilpasset tilbud. 

Kontakt oss