Logg inn

Influensavaksinen 2020

Influensavaksinen beskytter mot sesonginfluensa og anbefalingene om vaksinering baseres på folkehelseinstituttets (FHI) retningslinjer.

Vaksinering kan, utover å beskytte den enkelte mot smitte, gi beskyttelse mot videreføring av influensa til sårbare grupper. Denne effekten kalles for flokkimmunitet.

Det er viktigst å vaksinere seg dersom man faller inn under en av risikogruppene, men pågående koronapandemi gir også ekstra gode grunner for å tilby influensavaksine til dine ansatte.

Kontakt oss
Kine-sirkel-4735

Våre anbefalinger


Grønn Jobb Bedriftshelsetjeneste anbefaler å tilby dine ansatte årets influensavaksine.

Vi gjennomfører vaksinering i vårt eget laboratorium i Dikeveien 45, men kan også gjennomføre vaksineringen ute hos deg som kunde.

Dette sparer dere for både kostnader til reise og tapt arbeidstid.

Bivirkninger


Som alle legemidler kan influensavaksinen også forårsake bivirkninger.

1-10% vil kunne få hodepine, svetting, muskel-/leddsmerter, feber, generelt ubehag, tretthet eller lokale reaksjoner.

Disse reaksjonene forsvinner vanligvis i løpet av 1-2 dager uten behandling.

Vaksinen skal ikke gis ved:


Alvorlig allergi reaksjon mot tidligere influensavaksine eller mot egg.

Kjent allergi mot andre innholdsstoffer i vaksinen.

Akutt infeksjon med feber over 38°C.

Influensavaksine og Covid-19

 

Influensavaksinen beskytter ikke mot korona/Covid-19. Det vil likevel være hensiktsmessig å vaksinere dine ansatte mot influensa for å hindre feber, forkjølelsessymptomer og sykdomsfravær som følge av influensa. Mange av de ansatte omgås venner og familie som er i risikogruppen. Ved å vaksinere seg vil de kunne hindre å bringe smitte videre til disse.

Ved oppstått influensasmitte vil det kunne bli iverksatt karantene pga. symptomer på luftveisinfeksjon, som kan gi mistanke om korona, noe som igjen kan medføre mange tapte arbeidsdager og produktivitet for bedriften.

For helsevesenets del vil en økt influensavaksinering i befolkningen kunne avlaste ressurser helsevesenet bruker på å behandle influensa. Man vil dermed kunne gi bedre hjelp til de som blir smittet av korona utover høsten/vinteren, enten i klynger eller dersom en ny smittebølge med korona vil ramme landet i denne perioden. 

Vi gjennomfører vaksinering

Vi anbefaler å tilby dine ansatte årets influensavaksine. Vi gjennomfører vaksinering i vårt eget laboratorium i Dikeveien 45, men kan også gjennomføre vaksineringen ute hos deg som kunde.

Dette sparer dere for både kostnader til reise og tapt arbeidstid.

Kontakt oss ved å fylle ut skjema under.

Øyvind Kontor - Sirkel
Kine-sirkel-4735

Send oss en henvendelse for tilbud

Mail ikon.svg
Send oss en mail

post@gronnjobb.no

Telefon ikon.svg
Ring oss

+47 69 79 11 30