Logg inn

HMS-kurs for ledere 2020

Dette kurset tilfredsstiller kravene i Arbeidsmiljøloven for krav om opplæring i arbeidsmiljø for daglig leder.


Location White Quality Hotel Augustin
Megapgone White Dagskurs, 08:30 - 16:00
Calendar White Neste: tirsdag 19. mai 2020

User White Flere plasser igjen
Chat White Norsk

Hva du lærer om

 • Arbeidsmiljøloven og de mest sentrale forskrifter
 • Systematisk HMS-arbeid/HMS-håndbok – hva skal den inneholde?
 • Kartlegging og risikovurdering
 • Oppfølging av sykemeldte
 • Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø
 • AKAN (rus- og spilleavhengighet)

Krav

 • Ingen forberedelser, kunnskap eller tidligere erfaring er et krav.
 • Å være arbeidsgiver eller å ha en ledende stilling er nyttig.


Beskrivelse

I undervisningen legges det stor vekt på diskusjoner, spørsmål og problemstillinger. Deltakerne oppfordres til å komme med eksempler og erfaringer fra egen arbeidsplass.

Ved at det er flere ulike fagprofesjoner tilstede blir det ofte diskusjoner og lærerik erfaringsutveksling.

Dette kurset ivaretar og tilfredsstiller kravene i Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter for krav om opplæring i arbeidsmiljø for daglig leder.

Hvem er dette kurset for:

 • Arbeidsgivere
 • Personer i ledende stilling
 • HMS-ansvarlig

kr4.650 per deltager (fritatt mva.)

Inkluderer
HMS ikon 
Kursbevis
HMS ikon Lunsj
HMS ikon Maler/skjemaer
HMS ikon Kursmateriell

Send påmelding for 1 deltaker av gangen


Kontakt oss for spørsmål

69 33 66 11
bht@gronnjobb.no

Om kursholderen

Peter Sund

HMS verneingeniør, Grønn Jobb BHT

Peter har en allsidig erfaring som daglig leder, bedriftsfysioterapeut/HMS rådgiver og de siste årene som yrkeshygieniker.

Peter har god erfaring med kartlegging og veiledning opp mot aktuelt arbeidsmiljølovverk med tilhørende forskrifter. Han er i tillegg godkjent som konsulent og sertifisør innen miljøledelsessystemet Miljøfyrtårn.

Kursinformasjon

 

Varighet: 08:30 - 16:30 på alle datoer
Sted:
Quality Hotel Augustin
Adresse: Kongensgate 26, 7011 Trondheim