Logg inn

 Corona-relatert   Alle våre kurs holdes fremover som streaming-kurs

Verneombudskurs 2020

Introduksjon i HMS for verneombud og leder gjennom seminar og e-læring. Kurset dekker krav om opplæring for verneombud.


Location White  Quality Airport Hotel Stavanger
Megapgone White  E-læring + 2 dager seminar
Clock White  08:30 - 16:00 på seminardager

Calendar White  Neste: 6. og 7. oktober 2020
Chat White  Norsk

Hva du lærer om

 • Rollen som verneombud/hva er mine oppgaver?
 • Fysiske arbeidsmiljøfaktorer
 • Vernerunde – kartlegging på arbeidsplass
 • Avviksregistrering
 • Arbeidsmiljøloven og de mest sentrale forskrifter
 • Systematisk HMS-arbeid/HMS-håndbok – hva skal den inneholde?
 • Kartlegging og risikovurdering
 • Oppfølging av sykemeldte
 • Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø + AKAN
 • Kjemiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer

Krav

 • Ingen kunnskap eller tidligere erfaring er nødvendig.
 • Til seminaret må du ha med bevis på at du har gjennomført e-læring.


Beskrivelse

Kurset er på 40 timer og består av både 2 dagers seminar og e-læring.

Med HMS grunnkurs fra Grønn Jobb for leder og verneombud blir du klar til å ta fatt på HMS-utfordringene. Du får blant annet opplæring i målrettet HMS-arbeid, innføring i lover og forskrifter for arbeidsmiljøet og en bedre forståelse for helse, miljø og sikkerhet og ikke minst din rolle som verneombud. 

I undervisningen legges det stor vekt på diskusjoner, spørsmål og problemstillinger. Deltakerne oppfordres til å komme med eksempler og erfaringer fra egen arbeidsplass.

Ved at det er flere ulike fagprofesjoner tilstede blir det ofte diskusjoner og lærerik erfaringsutveksling.

Dette kurset ivaretar og tilfredsstiller kravene i Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter for krav om opplæring i arbeidsmiljø for daglig leder og verneombud.

O - Verneombudskurs - skisse 1

kr8.700 per deltager (fritatt mva.)

Inkluderer
HMS ikon 
Kursbevis
HMS ikon Lunsj alle kursdager
HMS ikon Maler/skjemaer
HMS ikon Kursmateriell

Send påmelding for 1 deltaker av gangen

 

Kontakt oss for spørsmål

69 33 66 11
bht@gronnjobb.no

Om kursholderen

Peter Sund

HMS verneingeniør, Grønn Jobb BHT

Peter har en allsidig erfaring som daglig leder, bedriftsfysioterapeut/HMS rådgiver og de siste årene som yrkeshygieniker.

Peter har god erfaring med kartlegging og veiledning opp mot aktuelt arbeidsmiljølovverk med tilhørende forskrifter. Han er i tillegg godkjent som konsulent og sertifisør innen miljøledelsessystemet Miljøfyrtårn.

Kursinformasjon

 

Varighet: 08:30 - 16:30 på seminardager
Sted: Quality Airport Hotel Stavanger
Adresse:
Sømmevegen 1, 4055 Sola