Førstehjelpskurs

Hva gjør du hvis det oppstår kutt, brannskader, tap av bevissthet, kvelning eller hjertestans hos dine kunder, kollegaer eller deg?


Location White  Våre eller kundens kontorer (innenfor 1 time fra Fredrikstad)
Clock White  2-3 timer

Calendar White  På forespørsel

Varighet ved kurs i kundens lokaler: 08:00 - 11:00
Varighet ved kurs i våre lokaler: 08:00 - 11:00 eller 18:00 - 21:00 
Ved kurs i våre lokaler:
Grønn Jobb, Dikeveien 45, 1661 Rolvsøy


Info

I «arbeidsmiljøloven» stilles det krav til at arbeidsmiljøet skal være fullt forsvarlig. Og arbeidstilsynet skriver at «På alle arbeidsplasser bør det alltid være førstehjelpere som får regelmessig opplæring, helst med 1 – 1.5 års mellomrom.

De bør også få særlig instruksjon i førstehjelp om mer spesielle ulykker, helseskader og sykdommer som kan opptre på arbeidsplassen.»

I alle yrker der man jobber som håndverker eller følger opp kunder, pasienter, barn/unge, osv anbefaler vi at dere gjennomfører tilpassede førstehjelpskurs for å trygge de ansatte i hvordan håndtere eventuelle situasjoner som kan oppstå.

Økt mestringsevne og opplevelse av kontroll i situasjoner kan dessuten forebygge psykiske senvirkninger av traumatiske hendelser.


Førstehjelp innen følgende områder:

 • Kjeden som redder liv
 • Hjerte- og lunderedning
 • Skader og ulykker som kan inntreffe på jobb
 • Kurset tilpasses virksomheten/virksomhetene etter avtale med hovedinstruktør

Beskrivelse

Kurset blir holdt av erfarne foredragsholdere fra Grønn Jobb Bedriftshelsetjeneste. Dersom antallet kursdeltakere overstiger 12 stk. vil det være 2 instruktører tilstede under den praktiske gjennomgangen. 2 instruktører sikrer ekstra god kvalitet på den praktiske gjennomgangen.

Du kan kontakte kursinstruktører i forkant av kurs for avklaring og tilpasning av kurs ved spesielle behov. 

Vi tilpasser våre førstehjelpskurs etter deres bransje. Eksempler på yrker som bestiller våre førstehjelpskurs er:

 • Tømrer
 • Elektrikere
 • Rørleggere
 • Industriansatte
 • Barnehager
 • Hotel og Restaurant
 • Bo/krise-senter
 • Frisør

 

Tilbakemelding

"Takk for et veldig bra kurs. Ett av de beste vi har vært på. Vi satte pris på at dere var så tydelige, konkrete og med mange repetisjoner av de "viktigste tingene" Veldig godt relatert til vår hverdag"

HubSpot Video

Pris: Avhenger av antall påmeldte. Send oss en forespørsel for tilpasset tilbud.

Vi har ingen faste datoer for dette kurset for øyeblikket, så send oss en forespørsel.

 

Kontakt oss for spørsmål

69 33 66 11
bht@gronnjobb.no

Om kursholderene

May Britt Søland

Bedriftsfysioterapeut & HMS rådgiver

Kurset blir holdt av erfarne foredragsholdere som jobber ved Sykehuset Østfold og Grønn Jobb Bedriftshelsetjeneste AS.

Kursinformasjon

Varighet ved kurs i kundens lokaler: 08:00 - 11:00
Varighet ved kurs i våre lokaler: 08:00 - 11:00 eller 18:00 - 21:00 
Ved kurs i våre lokaler:
Grønn Jobb Bedriftshelsetjeneste
Adresse:
Dikeveien 45, 1661 Rolvsøy