Om åpenhetsloven

Den nye åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022 og blir en naturlig del av Grønn Jobb sitt arbeid med arbeidsmiljø, bærekraft og samfunnsansvar.

 

Line_binacolarsHva er åpenhetsloven?

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Virksomheter må skaffe seg oversikt over hvilken risiko de har for å bryte menneskerettigheter eller påvirke disse negativt, sørge for å sette i verk nødvendige tiltak og å informere om disse tiltakene og hvordan de virker.

Åpenhetsloven gjelder for større virksomheter som er hjemmehørende i Norge og som tilbyr varer og tjenester.

 

Line_checkboard

Slik jobber Grønn Jobb inn mot åpenhetsloven

Grønn Jobb har etablert en arbeidsgruppe som koordinerer arbeidet med åpenhetsloven. Arbeidsgruppen ledes av CFO og CHRO. Arbeidet er forankret i ledergruppe, samt i styret.

Grønn Jobb sin påvirkning på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er i stor grad relatert til interne forhold. En større del av aktsomhetsvurderingen er derfor i 2023 relatert til hvordan Grønn Jobb påvirker sine ansatte og om vi som selskap har forårsaket eller bidratt til negative konsekvenser. I tillegg har vi gjort aktsomhetsvurdering av leverandørkjeder og forretningspartnere.

Arbeidet med åpenhetsloven vil være en pågående prosess som vil gå implementeres i tiltak og handlingsplaner for å sikre at Grønn Jobb er en anstendig arbeidsgiver som skal påvirke arbeidsforhold og menneskerettigheter på en positiv måte.

Så langt i aktsomhetsvurderingene er det ikke kartlagt konsekvenser som gjør at det er behov for gjenopprettelse og kommunikasjon med berørte. Det er ikke avdekket vesentlig risiko, men det opprettes allikevel seks tiltak vi skal jobbe videre som del av vårt kontinuerlige forbedringsarbeid.

 Line_document

Du kan laste ned og lese mer detaljert informasjon om Grønn Jobb sitt arbeid med åpenhetsloven her.

For henvendelser om åpenhetsloven, kan du benytte post@gronnjobb.no