Les om hvorfor Grønn Jobb har valgt å bli Miljøfyrtårn under, eller klikk her for å få hjelp med å bli Miljøfyrtårn selv 

 

Grønn Jobb er Miljøfyrtårn-sertifisert

Som leverandør av bedriftshelsetjenester ligger helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid godt forankret i vårt DNA. Vi mener også M-en (Miljø) i HMS har fått ufortjent lite fokus. Folk assosierer dette med arbeidsmiljøet innad i bedriften, som jo er viktig, men hva med det ytre miljøet? Det er ofte ikke like synlig i bedrifters HMS-arbeid. Det ønsker vi å gjøre noe med.

– Det ligger så mange fordeler i en bærekraftig drift, både for oss og for samfunnet, og disse fordelene har vi rett og slett ikke råd til å gå glipp av, sier Peter, utviklingsleder og HMS-verneingeniør.

 

Oppmerksomhet på miljø blir stadig større –og viktigere enn noen gang

Bærekraft har kommet for å bli og det blir viktigere for kundenes valg i fremtiden. Dette blir enda tydeligere når BI nå har satt bærekraft på kartet gjennom at innføringen av Norsk Bærekraftbarometer i 2020. Her uttrykker flertallet at de er villige til å endre seg i en mer bærekraftig retning. I tillegg har andre undersøkelser vist at 75% foretrekker å kjøpe produkter og tjenester fra bedrifter som er miljøsertifisert. I fremtiden vil dette kanskje være et minimumskrav og det viser viktigheten av å drive en bærekraftig virksomhet. Her har vi som bedriftshelsetjeneste et stort ansvar som vi tar på alvor.

Grønn Jobb har blitt Miljøfyrtårn

Fra fossil til Grønn bilpark – et viktig steg for å være en "grønn arbeidsplass"

Hos oss i Grønn Jobb ligger det i vår natur å tenke miljø og bærekraft ettersom vi aktivt jobber for å være en «grønn arbeidsplass». I 2020 gikk vi fra fossil til grønn bilpark som et ledd i dette arbeidet, og vi merker allerede gode effekter. Våre ansatte uttrykker en enda større stolthet av egen arbeidsplass, og vi har fått reduserte kostnader til drivstoff, bompassering og parkering. Kundene gir også uttrykk for at de setter pris på tiltaket.

 

Vi som selskap tar vår del av miljøansvaret!

Ikke bare skal vi hjelpe våre kunder med godt HMS-arbeid, men vi skal også gå frem som et godt eksempel og ta vår del av samfunnsansvaret. Som en viktig del i å synliggjøre vårt miljøarbeid valgte vi også å bli Miljøfyrtårn-sertifisert. For oss blir dette et viktig verktøy for å sikre at vi jobber langsiktig og systematisk med bærekraft. Som Miljøfyrtårn blir vi nå enda grønnere enn før!

 

Fokus på miljø er vinn-vinn – bærekraft lønner seg

Ofte kan man tro at fokus på bærekraft innebærer økte kostnader, men i virkeligheten er det faktisk tvert om. Som utfordrer i markedet er vi nødt til å tenke lønnsomhet i alt vi foretar oss. Da er det vinn-vinn at miljøtiltak også ser bra ut på bunnlinjen. Vi er heller ikke alene om å oppleve kostnadsreduksjon ved å være mer miljøbevisst. Av bedrifter som har blitt Miljøfyrtårn sier 40% at de opplever kostnadsreduksjon i stor eller svært stor grad.

 

Ved å fokusere på miljø er vi også overbevist om at det bidrar til økt konkurransekraft. Kundene våre har allerede gitt utrykk for at de setter pris på de miljøtiltakene vi har innført. Da er det også gledelig å se at 65% av Miljøfyrtårn-sertifiserte bedrifter rapporterer om økt omdømmeforbedring. I tillegg ser vi også at stadig flere bedrifter setter miljøsertifisering som krav i anbudsrunder og til sine leverandører og samarbeidspartnere. Fokus på miljø er vinn-vinn – for oss, for naturen og for samfunnet.

Bedriftshelsetjenestens rådgivere

Her er noen av de andre tiltakene vi har innført

På samme måte som vi jobber for å gjøre HMS enkelt, praktisk og forståelig, har vi liknende ambisjoner for vår bærekraftsatsning. Vårt arbeid med bærekraft skal være praktisk og lett å forstå.

 

  • Utarbeidet en klar miljøstrategi: For å lykkes med dette har vi etablert en tydelig miljøstrategi med konkrete mål og tilhørende arbeidsmetodikk som er godt forankret i hele organisasjonen. Vi har blant annet utpekt en egen Miljøfyrtårn-ansvarlig og vårt miljøfokus gjenspeiles i alle interne HMS-rutiner, hvor miljø har fått en naturlig plass. Dette innebærer at vår kartlegging og risikovurdering har hensyntatt miljøaspektet, og at konkrete miljøtiltak er satt inn i handlingsplanen. Som en del av den årlige revisjonen av HMS-arbeidet vurderer vi alle våre Miljøfyrtårn-rutiner. I tillegg blir den årlige klima- og miljørapport offentliggjort og presentert for alle ansatte.

  • Vi har fokus på at våre ansatte trives: Hos oss er våre kunder og ansatte det aller viktigste vi har. Derfor har vi fokus på systematisk HMS-arbeid for å sikre at ingen blir syke eller skadet på vår arbeidsplass, og at vi ivaretar de ansattes helse på jobb. Årlig utfører vi medarbeider og medarbeidertilfredshetsundersøkelser som et viktig ledd i dette arbeidet.

  • Innkjøp og materialbruk: Vi setter tydelige miljøkrav til innkjøp av både produkter og tjenester. Her har vi kartlagt våre miljøsertifiserte leverandører og laget en oversikt over tredjeparts miljømerkede produkter som vi benytter. Dette har vi også vært tydelige på ovenfor våre leverandører, hvor vi oppfordrer alle til å ta miljøansvar gjennom de offisielle miljøsertifiseringsordningene.

  • Avfall: Ved å etablere rutiner for kildesortering blir det enklere for de ansatte å forstå hvor og hvordan man skal kildesortere og hvem som er ansvarlig. Fysiske dokumenter holdes til et minimum ved å oppfordre alle til å lese e-poster og sakspapirer på skjerm fremfor å ta utskrift.

  • Energi: I 2019 flyttet vi inn i mer miljøvennlige lokaler med energiklasse B og med gode energibesparende tekniske løsninger for lavt energiforbruk.

  • Transport: i tillegg til å ha gått over til grønn bilpark har vi etablert interne retningslinjer for tjenesteoppdrag/tjenestereiser. Hensikten med dette er å ta mljøhensyn når vi er på oppdrag hos våre kunder. Her har vi forpliktet oss til å vurdere nødvendigheten av, og å redusere utslipp når vi er på tjenestereiser.

  • Digitalt fokus: I tillegg reiser vi mindre ettersom vi har et stort fokus på å levere mange av våre tjenester digitalt. Det er lønnsomt og tidsbesparende, både for oss og våre kunder. I tillegg produserer digitale tjenester mindre avfall – noe som naturen er godt tjent med.

Ønsker dere også å bli Miljøfyrtårn-sertifisert?

Grønn Jobb har flere godkjente Miljøfyrtårn-konsulenter, som kan bistå din bedrift i prosessen med å bli Miljøfyrtårn-sertifisert. Ved å bruke oss sikrer du at arbeidet blir gjennomført med god kvalitet og fremdrift. Arbeidet omfatter utarbeidelse av søknaden, samt bistand til å levere en fullverdig klima- og miljørapport – slik at din bedrift kan opprettholde godkjenningen.

 

Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift med å bli Miljøfyrtårn
Les mer