Grønn Jobb

Om oss

Linda BakgrunnGrønn Jobb ble stiftet for 15 år siden.

Vi er en godkjent og landsdekkende bedriftshelsetjeneste, i tillegg har vi systemer, lederstøtte og kursportal innen HMS og arbeidsmiljø – tilpasset for mindre bedrifter.

Vi er rundt 100 engasjerte, erfarne og dyktige ansatte, bestående av blant annet fagpersoner, helsepersonell, rådgivere, utviklere, markedsførere og kundebehandlere.

Se folka våre

Mye av det vi gjør er å hjelpe mindre bedrifter med å avdekke og dekke lovpålagte HMS-krav, og bistå med tiltak i arbeidsmiljøet.

Vi tilbyr bedriftshelsetjenester, utvikler og leverer digitale systemer, apper og kurs, og produserer verktøy og ressurser som gjør arbeid innen HMS, arbeidsmiljø og ledelse enklere.

Våre produkter består av Bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system, Kursportal og Miljøfyrtårn

201009-bedriftshelsetjeneste-oddbjørnhaslefinstad-rådgivning-kundemøte-hms-bhtGrønn Jobb har hovedkontor i Fredrikstad, men som en landsdekkende bedriftshelsetjeneste har vi rådgivere i Fredrikstad, Arendal, Oslo og Hurdal, som dekker Østlandet – og som også fungerer som et reisende helseteam for bedrifter over hele Norge.

I tillegg har vi også sykepleiere og rådgivere som hver seg er bosatt i og reiser ut til bedrifter i Vestfold, Rogaland, Hordaland, Trondheim, Møre og Romsdal og Innlandet

Vi er stolte av å ha over 9.000 aktive bedriftskunder. De fleste vil kategoriseres som små og mellomstore bedrifter.

Siden vi er en landsdekkende leverandør har vi kunder over hele Norge, innen alle fylker.

Vi hjelper også bedrifter innen de aller fleste bransjer, og har derfor god erfaring og kunnskap på tvers av næringsområder.

 Se erfaringer fra våre kunder

Skjermbilde 2022-11-10 kl. 19.38.58Vårt mål er å være en foretrukken partner innen bedriftshelsetjenester, HMS og arbeidsmiljø for mindre bedrifter over hele Norge.

En del av dette målet er å gjøre arbeid innen HMS og arbeidsmiljø mer forståelig og praktisk.

Derfor produserer vi også faglige og praktiske webinarer, videoer, artikler, ressurser og innhold – som er gratis og tilgjengelig for alle.

Se gratis ressurser og webinarer  |  Se vår blogg

Vi i Grønn Jobb jobber sammen mot målet om å hjelpe små og mellomstore bedrifter med alt rundt HMS og arbeidsmiljø.

Som arbeidsplass har Grønn Jobb en fremoverlent kultur hvor vi former vår egen unike arbeidsplass og sikter høyere hver dag.

Vi er opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø på tvers av avdelinger, og jobber derfor med kulturbygging i form av blant annet sosiale og lærerike samlinger og arrangementer.

Se vår karriereside

Mangfold, inkludering og likebehandling

Hos Grønn Jobb tenker vi at forskjeller gjør oss sterkere og unike. Hos oss skal vi sammen skape et godt, trygt og inkluderende arbeidsmiljø, uavhengig av kjønn, alder, rase, etnisk opprinnelse, religion, legning eller funksjonsevne. Dette fokuset er forankret i strategi, rutiner og prosesser. 

Les mer her

210819_miljøfyrtårn-2Vi som selskap tar vår del av miljøansvaret! 💚

Ikke bare skal vi hjelpe våre kunder med godt HMS-arbeid, men vi skal også gå frem som et godt eksempel og ta vår del av samfunnsansvaret.

Som en viktig del i å synliggjøre vårt miljøarbeid valgte vi også å bli Miljøfyrtårn-sertifisert. For oss blir dette et viktig verktøy for å sikre at vi jobber langsiktig og systematisk med bærekraft. Som Miljøfyrtårn blir vi nå enda grønnere enn før!

Få hjelp med å bli Miljøfyrtårn-bedrift 

 

Åpenhetsloven

Den nye åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022 og blir en naturlig del av Grønn Jobb sitt arbeid med arbeidsmiljø, bærekraft og samfunnsansvar.

Les mer om vårt arbeid med åpenhetsloven her.

 

Policy for ansvarlig næringsliv

Grønn Jobb forplikter seg til å drive på en ansvarlig måte som fremmer bærekraftig utvikling. Vi anerkjenner vårt ansvar overfor ansatte, kunder, leverandører, lokalsamfunn og miljøet.

Les mer om vår policy for ansvarlig næringsliv her.

Har du lyst til å jobbe med oss?

 

Ansatte

Folka våre

Har du lyst til å jobbe med oss?
Totalleverandør innen HMS og arbeidsmiljø

Våre løsninger