BHT: enkelt forklart  Dette hjelper vi deg med  >  Få tilbud på medlemskap

BHT

​Hva er dette?

Dette er en guide til omtrent alt du trenger å vite om bedriftshelsetjeneste. Bedriftshelsetjeneste, eller BHT som vi forkorter til, kan være vrient å forstå. Hvert fall fullstendig. Og selv om du kanskje forstår det er det vanskelig å holde oversikt. Både HMS og bedriftshelsetjeneste blir ofte skrevet om på tungt fagspråk og er formulert i lover og forskrifter slik som arbeidsmiljøloven eller internkontrollforskriften.

 

Vi ønsker å gjøre det lettere å lære om og bruke løsninger knyttet til HMS og BHT.

Derfor har vi gjort det enkelt for deg. Her har vi samlet omtrent alt du trenger å vite om BHT og vi har gjort det på en enkel og oversiktlig måte.

Du finner korte forklaringer og mer utdypende innhold.

Uansett hva behovet ditt knyttet til BHT er, er målet vårt at du skal finne svaret her.

Og underveis vil du forhåpentligvis forstå hvordan BHT kan hjelpe deg med HMS og arbeidsmiljø, enten dette er å fylle et krav om lovpålagt tilknytning, hjelp til enkelttilfeller eller et genuint ønske om en tryggere arbeidsplass.

Skulle du mot formodning ikke finne det du leter etter, eller har forslag til forbedringer, ta kontakt med oss! Vi ønsker å svare på dine spørsmål. Kontakt oss her.

 

Hva er bedriftshelsetjeneste - BHT?

Kort forklart: BHT er en rådgivende tjeneste med solid fagkompetanse innen HMS. Målet er å hjelpe arbeidsgiver og arbeidstakere med oppfølging av arbeidsmiljøet. Overordnet arbeider BHT med forebyggende HMS-tiltak.

Videre utdyping: Noen rusler og går mens de tenker at BHT har ansvaret for arbeidsmiljøet hos dem. Det stemmer ikke. Dette ansvaret ligger hos arbeidsgiver. Som rådgivere kan en bedriftshelsetjeneste i praksis bare rådgi en bedrift i det omfang de ber om hjelp eller råd.

Se også vårt gratis webinar: Dette gjør en bedriftshelsetjeneste for din bedrift

Det er arbeidsgiver som har ansvaret for arbeidsmiljøet og HMS. BHT er din rådgiver i dette arbeidet, og fungerer som et viktig virkemiddel i HMS-arbeidet. Sammen skal dere bli enige om forventninger og fremgangsmåte for tilknytningen.

Det er flere krav for å være en godkjent bedriftshelsetjeneste. Det er også krav til hvilke virksomheter som skal knytte seg til BHT. I neste avsnitt avdekker vi hvem som må ha BHT. 

 

Bedriftshelsetjenesten skal også ha en fri og uavhengig stilling i arbeidsmiljøspørsmål for å utføre denne rollen på en tilfredsstillende måte.

 

 

Hvem skal ha BHT?

Helsekontroll_Grønn JobbKort forklart: Risikoforholdene i ditt arbeidsmiljø bestemmer om du skal ha BHT. Dette kan være risiko i form av både fysiske og psykiske belastninger.

Videre utdyping: Det er først og fremst risikoforholdene som tilsier hvem som har plikt til å tilknytte seg BHT. Din virksomhet kan derfor få pålegg fra Arbeidstilsynet om å knytte seg til en godkjent bedriftshelsetjeneste. Noen bransjer har av natur større risiko i arbeidsmiljøet enn andre. Dette kan være for både skader, sykdom eller psykiske påkjenninger. Virksomheter som er i disse bransjene er pålagt å knytte seg til godkjent bedriftshelsetjeneste. Klikk på knappen under for å sjekke om din bedrift er lovpålagt BHT. 

 

Sjekk om din bedrift er lovpålagt BHT >>

 

Oddbjørn Hasle-Finstad_HMS-rådgiver hos Grønn Jobb

Det er ikke bare lovpålagte bedrifter som bruker BHT. Vår erfaring er at også bedrifter utenfor lovkravet nyter godt av BHT-tilknytning. Hvorfor det, sier du?

Jo, fordi BHT kan hjelpe deg forstå kompliserte HMS-rutiner og krav. BHT gir deg gode råd for å bli mer effektiv i HMS-arbeidet, slik at lønnsomheten øker. BHT gir deg tilgang til en rekke helsetjenester som bidrar til tryggere arbeidsmiljø, som i neste omgang fører til økt trivsel på arbeidsplassen.

 

Få tilbud på medlemskap

 

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Hva er så en godkjent bedriftshelsetjeneste og hva vil dette si for deg og din virksomhet?

Kort forklart: En godkjent bedriftshelsetjeneste består av helse- og vernepersonell med kompetanse på arbeidsmiljø. Denne kompetansen bruker de på å hjelpe virksomheter med det forebyggende HMS-arbeidet. Godkjenningen blir gitt av Arbeidstilsynet.

Godkjent BHT stempel

Videre utdyping: Alle bedriftshelsetjenester som skal bistå arbeidsgivere må være godkjent av Arbeidstilsynet. Poenget med godkjenningsordningen er å sikre at bedriftshelsetjenester har kompetanse, kvalitet og ressurser på et høyt nok nivå til å kunne bistå virksomheter i HMS-arbeidet. BHT skal informere om risikofaktorer på bakgrunn av faglig innsikt og skal ha en fri og uavhengig stilling i arbeidsmiljøspørsmål.

Godkjenningskrav (forenklet):

 • Være skikket til å bistå med HMS-arbeidet
 • Ha kvalitetssikringssystem som sikrer:
  • tilfredstillende bistand til arbeidsgiver
  • kompetanseutvikling av BHT-personal
 • Ha faglig personell innen:
  • Arbeidshelse, yrkeshygiene, ergonomi, systematisk HMS-arbeid, psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø
 • Faglig personell må dekke minst 3 årsverk. De enkelte fagområder skal være dekket med minimum 30 prosent av et årsverk
 • Kan likevel bli godkjent ved visse relevante samarbeidsmiljøer

BHT blir godkjent for 5 år av gangen.

Det er viktig at du velger en godkjent bedriftshelsetjeneste med kunnskap og kompetanse som dekker deres spesifikke behov. 

Les også: 5 ting du bør tenke på ved valg av bedriftshelsetjeneste

 

BHT bistår arbeidsgiver

Møte med bedriftshelsetjenesten

Kort forklart: Bedriftshelsetjenesten bistår og hjelper bedriften, men har ikke ansvaret for HMS og arbeidsmiljø i bedriften. Det er det arbeidsgiver som har.

Videre utdyping: Det er ikke sånn at du bare kan pakke sammen HMS-kofferten og slenge den på rullebåndet over til BHT. Mange skulle nok ønske at det var så lett, men det er arbeidsgivers ansvar å sørge for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Bedriftshelsetjenesten kan bistå arbeidsgiveren med å skape disse trygge arbeidsforholdene.

 

Ifølge Arbeidstilsynet innebærer dette:

 • planlegging og gjennomføring av fysiske og organisatoriske endringer
 • utarbeidelse av internkontroll i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet
 • kartlegging av arbeidsmiljøet, foreta undersøkelser og vurdere risiko
 • å foreslå og gjennomføre tiltak som kan forebygge helseskader
 • å overvåke og følge opp arbeidstakernes helse når arbeidssituasjonen tilsier det
 • å foreslå og gjennomføre tilrettelegging av arbeidet for den enkelte
 • informasjon og opplæring om helse-, miljø- og sikkerhet
 • oppfølging av henvendelser fra arbeidstaker, verneombud og arbeidsmiljøutvalg

Sammen blir likevel jobben mye enklere! BHT er en kjemperessurs for enhver bedrift. Når det brukes på riktig måte vil det føre til mange nytteeffekter i din virksomhet.

 

Få tilbud på medlemskap

 

Bedriftshelsetjenesten bør minimum tilby:

ark med oversikt over tjenester som BHT skal tilby

Ifølge Arbeidstilsynet bør BHT ha et minsteutvalg av tjenester for at du skal vurdere dem som en seriøs aktør: Dette skal bedriftshelsetjenesten hjelpe arbeidsgiver med

Kort forklart: Som arbeidsgiver kan du minst forvente at bedriftshelsetjenesten tilbyr disse tjenestene:

 • Bistand til det systematiske HMS-arbeidet
 • Arbeidsmedisin/arbeidshelse
 • Ergonomiske forhold
 • Yrkeshygiene
 • Organisatoriske forhold
 • Psykososiale forhold

Videre utdyping: I de neste avsnittene utdyper vi hva disse tjenestene innebærer og hva du kan forvente fra slike tjenester, slik at du kan ta informerte beslutninger knyttet til bedriftshelsetjenester. Informerte beslutninger er bedre beslutninger!

 

Prisliste for medlemstjenester

 

Bistand til systematisk HMS-arbeid

 

Kort forklart: Bedriftshelsetjenesten bistår arbeidsgiver med det systematiske HMS-arbeidet. Dette innebærer blant annet inspeksjon av internkontrollsystem og overordnet risikovurdering.

Videre utdyping: Bedriftshelsetjenesten skal fungere som en viktig støttespiller du kan se til for råd. Hva som gjelder for hver bedrift vil variere. Det er ulike behov i virksomhetene, og det stilles ulike krav.

På generelt grunnlag kan vi si at BHT skal hjelpe deg å forstå det systematiske HMS-arbeidet bedre selv, gjennom lederkurs eller verneombudkurs og aktiv rådgivning. Du skal få hjelp til å skaffe oversikt, gjennom revisjon av systemet for internkontroll og vurderinger av risiko.

Du skal også få en plan for hva BHT bistår deg med. I tillegg kan bedriftshelsetjenesten være en aktiv deltaker i vernerunder, AMU og andre forum for planlegging av HMS-arbeidet.

Oppramset:

 • Oversikt over:
  • Arbeidsmiljørisiko
  • Avvikshåndtering
  • Handlingsplan HMS-arbeid
 • Plan for BHT-bistand
 • Deltakelse i AMU og andre arenaer for HMS-arbeid
 • Deltakelse vernerunder
 • Gjennomføre lederopplæring i HMS
 • Verneombudkurs
 • Andre HMS-kurs

Du er ikke alene med HMS-arbeidet. BHT hjelper deg forstå, forenkle, gjennomføre og forbedre.

 

ArbeidsmedisinHelsekontroll med lege fra Grønn Jobb

Kort forklart: Det er et fagområde som tar for seg relasjonen mellom helse og arbeidsliv. Poenget er å forebygge sykdom og skader knyttet til arbeidet, samtidig som man fremmer positive helsetiltak.

Videre utdyping: En lege som spesialiserer seg på arbeidsmedisin er en  arbeidsmedisiner. I motsetning til en vanlig lege vil en arbeidsmedisiner ha bedre forutsetninger for å knytte potensielle helseplager opp til årsaker som stammer fra arbeidsplasser. Arbeidsmedisineren har erfaring og innsikt fra arbeidssituasjoner som en allmennlege lenket fast til legekontoret ikke har. Hvis din virksomhet er knyttet til en BHT skal BHT være kjent i bedriften. Over tid vil dette gjøre at arbeidsmedisineren får mer personlig innsikt i bedriften og lettere kan se sammenhengene mellom skade, sykdom og arbeidsplass som årsak.

Bedriftshelsetjenesten bør tilby bedriften din en rekke forskjellige tilbud knyttet til arbeidshelse. Her har vi listet opp noen anbefalinger fra Arbeidstilsynet:

 

Sykefraværsoppfølging

Sykefravær er en påkjenning for både ansatte og bedriften. Samtidig er det store kostnadssvingninger knyttet til sykefraværet. Derfor bør oppfølging optimaliseres, og det bør jobbes forebyggende med sykefravær. Dette gjøres gjennom helsefremmende tiltak som BHT kan bistå med.

 

Arbeidsmedisinsk poliklinikk

Konsultasjoner for deres ansatte hos bedriftshelsetjenestens helsepersonell - enten det er lege, fysioterapeut, sykepleier, helsesekretær eller psykolog.

Virksomheten din vil eksempelvis få bistand med vaksinasjoner, lettere oppfølging av ansatte, småskader og videre henvisning. Omfattende utredning, behandling, generelle helsekontroller eller livsstilstiltak faller utenfor bedriftshelsetjenestens oppgaver.

Noen eksempler på kompetanse vi stiller til din disposisjon her hos oss i Grønn Jobb BHT:

 • HMS-rådgiver
 • Arbeidsmedisiner
 • Fysioterapeut
 • Sykepleier
 • Coach
 • Psykolog
 • Yrkeshygieniker
 • Verneingeniør
 • Jordmor
 • Helsesekretær

 

Helsekontroller

Helsekontroller er noe BHT anbefaler og myndighetene pålegger ved spesielle arbeidsmiljø-påvirkninger - såkalte eksponeringer. 

Helseovervåkning er pålagt i lover og forskrifter ved eksponering for farlige kjemikalier, asbeststøv, biologiske faktorer, støy og vibrasjoner, ioniserende stråling, kunstig optisk stråling, dykking og visse typer bergarbeid - og ved nattarbeid. Det er også pålagt øye- og synskontroll for arbeidstakere med mye dataarbeid. I tillegg til de lovpålagte overvåkningene vil bedriftshelsetjenesten i visse tilfeller anbefale helseundersøkelser ved andre typer uheldige eksponeringer i arbeidsmiljøet.

Bedriftshelsetjenesten bistår blant annet med arbeidstakerutvalg, målrettet helsekontroll, eksponeringsvurdering, rapporteringsplikter, henvisning til arbeidsmedisinsk utredning, meldinger til NAV og Arbeidstilsynet.

 

Rus/AKAN-arbeid

Generelt sett er det selvfølgelig uakseptabelt å arbeide ruspåvirket - enten det gjelder alkohol, illegale stoffer eller rusvirkende medikamenter.

Ruspåvirkning er spesielt uheldig ved bruk av farlige maskiner, verktøy, anleggsmaskiner, bilkjøring, offentlig transport og dykking. Ofte får vedkommende advarsler og eventuelt oppsigelse. BHT kan bistå med rusrådgivning til arbeidsgiver og ansatt. Det samarbeides da med fastlege og eventuelt sosialmedisinsk poliklinikk. Oppfølging knyttes i "AKAN-bedrifter" ofte til AKANs retningslinjer for rådgivning og forebygging. Det er et frittstående kompetansesenter som hjelper ledere og medarbeidere til å forebygge og håndtere rus og avhengighet. AKAN er en ideell organisasjon som eies av Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Landsorganisasjonen i Norge (LO) og staten. 

 

Ergonomiske forholdBedriftsfysioterapeut gir ergonomiske råd

Kort forklart: Ergonomi er kunsten å tilpasse redskaper og arbeidsplass for effektivitet og frihet fra skader. Ofte er det en fysioterapeut eller ergonom som er ansvarlig for ergonomi. Fysioterapeuten ser sammenhengen mellom helse, redskaper, arbeidsplass og personer.

Videre utdyping: BHT kan hjelpe deg med å skape retningslinjer for ergonomiske tilstander. Dette kan være ved innkjøp, nybygg, ombygging eller renhold.

I tillegg til dette kan de kartlegge og risikovurdere ergonomiske forhold.

 • Arbeidsplassvurdering
 • Vernerunder
 • Gjennomgang av arbeidsoperasjoner

 

Komme med tiltak som løser ergonomiske problemer.

 • Logistikk
 • Dataarbeidsplassen
 • Organisering av lager
 • Håndtering av utstyr
 • Håndtering av maskiner
 • Kontorlandskap
 • Belysning
 • Vibrasjoner

Ha opplæring om arbeidsteknikk, manuell håndtering, vibrasjoner, organisering av arbeidet, forflytning, tungt og ensformig arbeid.

I tillegg kan fysioterapeuten bidra til å lage planer for trening på jobben, gjennomføring av pausetreninger, gruppetrening og lignende. Dette er tiltak du kan prate med din BHT om.

 

Yrkeshygiene

fareskilt

Kort forklart: Yrkeshygiene omfatter å identifisere fysiske, kjemiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer, og deretter gjøre tiltak for å eliminere/senke risiko knyttet til disse. Fagpersonen innenfor dette kalles for yrkeshygieniker. BHT bør kunne bistå med å utarbeide dokumenter, kartlegge, komme med forslag til tiltak, vurdere risiko og tilby opplæring innenfor yrkeshygiene.

Videre utdyping: I praksis vil dette kunne innebære å kartlegge kjemiske, fysiske og biologiske tilstander, støy, vibrasjon, støv og stråling, samt risikovurdere dette.

Retningslinjer og dokumentasjon vil innebære hvordan håndtere kjemikalier, stoffkartotek, arbeidsinstrukser og bruk av verneutstyr.

 

Organisatoriske forhold

Medarbeidersamtale

Kort forklart: Rammene rundt arbeidshverdagen kan defineres som de organisatoriske forhold. Altså hvordan arbeidet er organisert. Dette kan for eksempel være arbeidets lengde, plassering og stabilitet.

Videre utdyping: Ofte blir organisatoriske og psykososiale forhold blandet sammen. Dette er forståelig siden måten virksomheten er organisert på vil påvirke de psykiske og sosiale forholdene på arbeidsplassen. Vi har valgt å dele inn i hvert sitt avsnitt, men vær obs på at disse er knyttet sammen.

Les også: Godt arbeidsmiljø - slik kan du bidra

Vi kan se for oss at Eli og Barbro er gode sparringspartnere i en bedrift. De deler arbeidsområde og slår av en prat her og der i løpet av arbeidsdagen for å diskutere fremgangsmåter i arbeidet. En dag blir Barbro flyttet til en annen avdeling. Dette har med organiseringen av arbeidet å gjøre, men påvirker den sosiale relasjonen mellom Eli og Barbro. De kan bli demotivert fordi den trygge arbeidshverdagen forandrer seg, de får ikke lenger diskutert med, eller motivert, hverandre og de ble ikke spurt om omorganiseringen. Det får altså psykiske effekter.

Bedriftshelsetjenesten bistår deg i kartlegging av organisatoriske forhold slik at du får oversikt og vet hvilke tiltak som bør tas. Dere skal også vurdere risiko ved de organisatoriske elementene.

Når dere skal utarbeide rutiner eller retningslinjer for organisatoriske forhold er det mange ting å tenke på. Dette gjelder for eksempel opplæring, arbeidsavtaler, medvirkning, omstilling, varsling, arbeidstid, oppsigelse og mer. Bedriftshelsetjenesten bistår med dette arbeidet, slik at du får tilpasset dette til din bedrift. BHT kan også komme med forslag til forebyggende tiltak.

 

Få tilbud på medlemskap

 

Bedriftshelsetjenesten bør tilby deg opplæring om :

 • Arbeidsgivers plikter
 • Medvirkning
 • Omstilling
 • Kontrolltiltak
 • Varsling
 • Arbeidstid
 • Introduksjon av nyansatte
 • Opplæring av fremmespråklige
 • Organisering av arbeidet
 • Ansvarslinjer
 • Påseplikt

 

Psykososiale forhold

Kort forklart: Psykososiale forhold er psykiske og sosiale forhold på arbeidsplassen som påvirker den enkeltes arbeid og helse. Loven krever at disse forholdene skal være fullt forsvarlig. Dette hjelper BHT deg med.

Les også: Hva er psykososialt arbeidsmiljø?

Flere personer har lunsj_Grønn Jobb

Videre utdyping: Det er som sagt arbeidsgivers ansvar å sørge for at de ansatte har gode forutsetninger for å trives på arbeidsplassen. For å klare dette kan BHT hjelpe deg kartlegge psykososiale forhold og vurdere risikofaktorene ved din virksomhet. Dette kan gjøres ved hjelp av spørreundersøkelser eller større gruppeundersøkelser.

For å skape gode rammer for trivsel, bistår BHT deg med å skape retningslinjer knyttet til psykososiale forhold. Det kan da være hvordan ledelse eller ansatte skal gå frem ved konflikt, håndtering av vold, trusler eller krise. Når alle vet hvordan disse situasjonene vil bli håndtert øker det tryggheten. Samtidig skal det virke forebyggende.

BHT kan også bistå med oppfølging av dette og håndtering i sakene som oppstår.

Informasjon er et av de viktigste verktøyene for å forebygge. Når både ledelse og ansatte vet mer om årsaker til problemene, organisering av ansvar og fremgangsmåte for håndtering og tiltak, så vil dette med høy sannsynlighet virke forebyggende. Derfor er opplæring en viktig del av arbeidet BHT gjør for å bistå med din bedrift. Dette kan være opplæring om hvordan man unngår konflikter og vold, senke psykiske belastninger i arbeidet eller lære seg å mestre stress bedre. Veiledning av ledere slik at de selv kan bygge en sunn kultur for psykososiale forhold i virksomheten er veldig viktig!

 

Krav til målrettede helseundersøkelser

 

Kort forklart: Arbeidsgiver har et ansvar ved visse typer arbeid, som innebærer høy helserisiko, om å sørge for at ansatte mottar og gjennomfører helseundersøkelser. Ved andre typer arbeid er det krav til tilbud. 

Videre utdyping: Særlig helserisiko stiller krav til arbeidsgiveren om helseundersøkelser. Dette er naturligvis for å se til at man hindrer arbeidsrelaterte helseskader, gjennom å skaffe oversikt og forebygge. Dette er noe BHT hjelper deg med.

Hovedsakelig deles kravene inn i to kategorier:

1. Krav om tilpasset helseundersøkelse til ansatte med arbeid eller som er utsatt for:

 • Ioniserende stråling
 • Dykking
 • Asbest
 • Bergarbeid
 • Støy
 • Kjemikalier
 • Biologiske faktorer

 

2. Krav om tilpasset helseundersøkelse til ansatte med arbeid eller som er utsatt for:

 • Avløpsanlegg
 • Dataskjerm
 • Mekaniske vibrasjoner
 • Nattarbeid
 • Boringsrelatert utvinning på land
 • Kunstig optisk stråling

 

Dokumenter i samarbeid med BHT

Kort forklart: Sammen med din BHT skal du lage dokumentasjon som skal være en del av bedriftens systematiske HMS-arbeid. Dette er blant annet planer og årsrapport for hva BHT bistår med.

Videre utdyping: Videre innebærer det rutiner for å skape oppfølgingsplaner og tiltak for tilrettelegging. Dere skal også lage periodevise meldinger og resultater av kartlegging, risikovurdering, måling og lignende som forklarer helseskadelige arbeidstilstander.

Dette kan du lese om i § 13-3 i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning.

Ønsker du tilbud for tilknytning/medlemskap til Grønn Jobb Bedriftshelsetjeneste? Fyll ut et skjema på www.gronnjobb.no eller ring oss på 69 79 11 30. LAST NED GRATIS INFOGRAFIKK: 8 krav til internkontrollenKilder:

- stami.no

- arbeidstilsynet.no

- https://www.arbeidstilsynet.no/hms/roller-i-hms-arbeidet/bht/dette-skal-bedriftshelsetjenesten-hjelpe-arbeidsgiver-med/

- https://www.arbeidstilsynet.no/hms/roller-i-hms-arbeidet/bht/

Få med deg våre tips og nyheter

Bli oppdatert på HMS og Ledelse ved å følge vår blogg.

Se mer på bloggen
Mail ikon.svg
Send oss en mail

post@gronnjobb.no

Telefon ikon.svg
Ring oss

+47 69 79 11 30