Bedriftshelsetjeneste (BHT)

Enkelt forklart

Omtrent alt du trenger å vite om bedriftshelsetjeneste.

   

Introduksjon

Bedriftshelsetjeneste er noe mange vet at de må ha, men ikke helt vet hva er. Derfor har vi laget en guide til omtrent alt du trenger å vite om bedriftshelsetjeneste, og gir deg her svar på mange av de vanligste spørsmålene, som sikkert du også nå lurer på.


logo-02
Grønn Jobb er en landsdekkende bedriftshelsetjeneste for over 6.000 små og mellomstore bedrifter.

Finner du ikke det du leter etter, eller har du forslag til forbedringer? Vi hjelper deg gjerne. 

    
1

Hva er bedriftshelsetjeneste (BHT)?

La oss begynne med noe av det mest grunnleggende, nemlig hva er bedriftshelsetjeneste og hvorfor er det viktig for din bedrift?

Bedriftshelsetjeneste (BHT) er en rådgivende tjeneste bestående av helse- og vernepersonell med solid kompetanse på HMS og arbeidsmiljø. Dette er først og fremst en tjeneste innen forebyggende HMS-arbeid.

Bedriften din kan derfor bli medlem hos en bedriftshelsetjeneste for å få hjelp med det forebyggende HMS-arbeidet. Det er gjerne en av tre følgende grunner som gjør at en bedrift knytter seg til en bedriftshelsetjeneste:

1.1  Bedriften er i en bransje som er pålagt å ha bedriftshelsetjeneste

1.1  Bedriften ønsker kompetanse utover det de selv sitter på, inn mot arbeidsmiljøet

1.1  Arbeidstilsynet pålegger en virksomhet å knytte seg til en bedriftshelsetjeneste, dersom de ser et særlig behov for det.

Har bedriftshelsetjenesten ansvaret for HMS og arbeidsmiljø i vår bedrift?

Nei, det er leders ansvar. Fagfolkene i en bedriftshelsetjeneste er godt drillet i lovverket for HMS og arbeidsmiljø, og har samtidig viktige erfaringer du kan lene deg på i HMS-arbeidet. Bedriftshelsetjenesten bistår og hjelper, men det er lederen som har ansvaret for at BHT:

1.2 bistår med å skape sunne og trygge arbeidsforhold

1.2 har en fri og uavhengig stilling i faglige spørsmål

1.2 kan bistå i det omfang som er bedriftens behov

1.3

Som rådgivere kan en bedriftshelsetjeneste i praksis bare rådgi en bedrift i det omfang de ber om hjelp eller råd, eller når det er avtalt.


Se også vårt gratis webinar: 
Dette gjør en bedriftshelsetjeneste for din bedrift

 

Godkjent bedriftshelsetjeneste av Arbeidstilsynet

Godkjente bedriftshelsetjenester har kompetanse på arbeidsmiljø og bistår bedrifter med det forebyggende HMS-arbeidet slik loven krever. Derfor skal en godkjent BHT ha helse- og vernepersonell som tilfredsstiller kriteriene til nettopp det. 

220111-stocks-industri-petersund-hms-revisjon-sjekkliste-papirer-vernerunde

For å sikre at alle bedrifter får god kvalitet i oppfølgingen de får, stilles det strenge krav til bedriftshelsetjenesten. En godkjenning varer i 5 år av gangen.

Det er Arbeidstilsynet som godkjenner bedriftshelsetjenestene. For å bistå arbeidsgivere må bedriftshelsetjenesten være godkjent. Sørg derfor for at du bruker en samarbeidspartner som er godkjent.

Bedriftshelsetjenesten skal ha en fri og uavhengig stilling

Det er viktig å kjenne til at bedriftshelsetjenesten skal informere om risikofaktorer på bakgrunn av faglig innsikt og skal ha en fri og uavhengig stilling i arbeidsmiljøspørsmål.

Tjenesten er ikke på den ene eller andre siden, men skal bistå både arbeidsgiver og arbeidstaker med å følge opp arbeidsmiljøet.

      
2

Hvem må ha bedriftshelsetjeneste?

Et spørsmål ledere i små og mellomstore bedrifter av og til lurer på, er hvem må ha bedriftshelsetjeneste? Det er også mange som tror at behovet for bedriftshelsetjeneste sporer ut av hvor mange ansatte dere er. Det stemmer ikke helt.

Kort forklart er det risikoforholdene i bedriften som bestemmer om dere må ha bedriftshelsetjeneste. 

2.1

Når må man ha bedriftshelsetjeneste?

Når man må ha bedriftshelsetjeneste, er det et krav eller behov man gjerne blir obs på enten gjennom kontakt med Arbeidstilsynet, under egen kartlegging eller ved å sjekke listen over pålagte bransjer fra forskrift om organisering, ledelse og medvirkning.

Hvis Arbeidstilsynet pålegger dere det, vil du vite det gjennom kontakt med dem. Hvis dere merker at dere trenger kompetanse utover det dere selv har om arbeidsmiljøet, så er det et behov dere selv vil kjenne på. Den tredje grunnen er derimot basert på en liste ut ifra risikoutsatte næringskoder. Så, hvordan sjekker du om din bedrift er pålagt bedriftshelsetjeneste?

Er min bedrift pålagt å ha bedriftshelsetjeneste?

Om din bedrift er pålagt å ha bedriftshelsetjeneste er blant annet avhengig av hvilken bransje dere opererer i. Noen bransjer har av natur større risiko i arbeidsmiljøet enn andre. Dette kan være skader, sykdom eller psykiske påkjenninger. Er dere i en bransje med særlige risikofaktorer som gjør at dere er pålagt medlemskap hos en BHT, så kan dere se det i oversikten under.

Se hvem må ha bedriftshelsetjeneste her og finn ut om dere er under det pålagte kravet.

bht

Det er ikke bare lovpålagte bedrifter som kan dra nytte av å bruke bedriftshelsetjenesten. Vår erfaring er at også bedrifter utenfor lovkravet nyter godt av BHT-tilknytning. Hvorfor det, sier du?

2.2

Nytteverdien av et godt bedriftshelsetjeneste-samarbeid

Det er stor nytteverdi i å være medlem i en bedriftshelsetjeneste og det kan gi deg en rekke fordeler. Dersom du har en bedriftshelsetjeneste på laget, får du hjelp til å forstå kompliserte HMS-rutiner og krav. Bedriftshelsetjenesten gir deg gode råd for å bli mer effektiv i HMS-arbeidet, slik at lønnsomheten øker.

Du får også tilgang til en rekke helsetjenester som bidrar til tryggere arbeidsmiljø, som i neste omgang fører til økt trivsel på arbeidsplassen. 

        
3

Hvordan dekker jeg krav til bedriftshelsetjeneste?

Krav til bedriftshelsetjeneste består i grunnen av tre deler. Det er tre dokumenter som beskriver innholdet i avtalen man har med bedriftshelsetjenesten, samtidig som det dokumenterer hvordan man jobber sammen om HMS-arbeidet.

En vanlig misforståelse er at mange tror de bare trenger å vise til en kontrakt med en bedriftshelsetjeneste for å dekke lovkravet. Faktisk, så er det en av 3 vanlige misforståelser om bedriftshelsetjeneste. Det stemmer derimot ikke helt.

Det holder ikke å bare være medlem "i teorien" ved å ha et papirark på at man har en bedriftshelsetjeneste.

For å dekke det lovpålagte kravet om å være tilknyttet en bedriftshelsetjeneste er det noen praktiske elementer som må på plass, og det skal samtidig dokumenteres.

Det er også dette som utgjør nytteverdien i avtalen deres med en bedriftshelsetjeneste, utover andre ekstratjenester dere eventuelt benytter dere av.

Dette bør avtalen med en bedriftshelsetjeneste inneholde

Dersom Arbeidstilsynet kommer på besøk og vil se dokumentasjon på at din bedrift benytter en godkjent bedriftshelsetjeneste, så vil de se disse 3 dokumentene:

3.1 Gyldig kontrakt med godkjent bedriftshelsetjeneste

Du må først ha en kontrakt som viser at bedriften deres er medlem av en godkjent bedriftshelsetjeneste.

 

3.2  Plan for bistand for aktiviteter bedriftshelsetjenesten skal bistå med 

Sammen med bedriftshelsetjenesten blir det også laget en plan for bistand. Dette er en handlingsplan som forteller hvilke aktiviteter bedriftshelsetjenesten skal hjelpe dere med.

Dette kan for eksempel være helseundersøkelse, risikovurdering, sykefraværsoppfølging, vernerunder eller at vi hjelper dere med å sette opp HMS-systemet.

Planen bør være tilpasset deres bedrift, ønsker og behov.   

 

3.3 Årsrapport som oppsummerer aktiviteter utført

Etter hver periode så lages det en årsrapport. Dette blir en årlig rapport som viser hvilke aktiviteter som er utført og eventuelt status på disse.  

Når du velger bedriftshelsetjeneste bør du sørge for at avtalen inkluderer alle de 3 dokumentene. 

LAST NED GRATIS INFOGRAFIKK: 8 krav til internkontrollen

      
4

Må bedriftshelsetjenesten være lokal?

Av og til hører vi fra ledere som lurer på om ikke de må ha en lokal bedriftshelsetjeneste. Svaret på det er at nei, du må ikke ha en lokal bedriftshelsetjeneste. Før i tiden når bedriftshelsetjeneste kun leverte helseundersøkelser var dette et mer aktuelt tema.

I dag har det ikke så mye å si hvor bedriftshelsetjenesten din holder til. Det viktigste er at du og din bedrift får den hjelpen dere trenger. For eksempel, i Grønn Jobb leverer vi en landsdekkende bedriftshelsetjeneste. Det løser vi ved hjelp av gode og effektive digitale virkemidler, samtidig som vi har en lokal tilstedeværelse ved behov. 

Landsdekkende bedriftshelsetjeneste

Som kunde av vår landsdekkende bedriftshelsetjeneste planlegger vi sammen med deg hvilke tjenester som er aktuelle, og legger en plan for når vi skal komme på besøk.  

Vi har blant annet en løsning hvor vi kommer til dere for å utføre helseundersøkelser. Dette er noe kundene våre setter stor pris på og som sparer de for mye tid.  

Mange synes også at det er betryggende å ha med bedriftshelsetjenesten ut i eget arbeidsmiljø for å kartlegge risiko og få tips om forebyggende tiltak. Vi kommer mer enn gjerne på fysisk besøk, eller så har vi gode løsninger for å levere flere av våre tjenester digitalt. Vernerunde er et eksempel på en tjeneste der du kan velge mellom fysisk eller digital vernerunde når den skal gjennomføres. 

Som en landsdekkende aktør planlegger vi alle besøk godt, slik at vi kan besøke flere medlemmer i samme område samtidig. 

      
5

Hva gjør bedriftshelsetjenesten?

Hva gjør bedriftshelsetjenesten, egentlig? Du vet at du trenger BHT, du vet at BHT må være godkjent. Kanskje har du til og med fått med deg at bedriftshelsetjenesten skal hjelpe deg med det forebyggende HMS-arbeidet. Men hva kan du bruke bedriftshelsetjenesten til, og hvilke oppgaver kan de løse?

Mye av det ligger i ordet: 

5.2-b

Bedriftshelsetjeneste – det er en tjeneste som bidrar til bedre bedriftshelse.

5.2-b

Som rådgivere i det systematiske HMS-arbeidet til kundene sine, jobber BHT med forebyggende aktiviteter som helseundersøkelser, arbeidsplassvurderinger, vernerunder, oppfølgingsmøter for sykefravær, arbeidsmiljøundersøkelser og andre aktiviteter som skal forebygge sykdom og skader, eller øke trivsel i arbeidsmiljøet.

Se hva Asgeir Borgemoen fant ut, da han var på besøk hos oss i Grønn Jobb for å finne ut hva bedriftshelsetjenesten gjør:

Se videoHva har bedriftshelsetjenesten gjort – historisk sett?

Bedriftshelsetjenesten ble startet som en legeordning for bedrifter. Etter hvert ble fokuset snudd om til å dreie seg om helseundersøkelser. Da er det kanskje ikke så rart at mange forbinder bedriftshelsetjeneste med nettopp det?

Helseundersøkelser er fortsatt en del av hva vi leverer, men vi gjør mye mer. I dag er bedriftshelsetjenesten blitt noe litt annet.  

2.2

Bedriftshelsetjenestens rolle

I de senere årene vet vi mer om hva som påvirker bedriftshelsen. Vår jobb er å bruke kunnskap innen HMS og arbeidsmiljø til å hjelpe bedrifter med å forebygge at ansatte får skader, plager eller blir syk av jobben sin.


Det er nettopp det forebyggende aspektet som skiller oss fra den tradisjonelle legeordningen.

Der fastlegen gir medisin eller behandler en skade, forsøker bedriftshelsetjenesten å finne årsaken til skaden eller plagen, for deretter å iverksette forebyggende tiltak. Eller forebygge kjente, potensielle årsaker fra å finne sted i det hele tatt. Vi ser også på  sammenhengen mellom arbeidet og helsen.

5.2-a

Forebyggende HMS-arbeid er nøkkelen til et sunt og trygt arbeidsmiljø 

5.2-b

Det er arbeidsgivers ansvar å be bedriftshelsetjenesten om råd, mens BHT sin rolle er å bistå med sin fagkompetanse inn mot arbeidsmiljøet for både arbeidsgiver og ansatte.

 

Hvilke oppgaver har en bedriftshelsetjeneste?

Ifølge Arbeidstilsynet skal bedriftshelsetjenesten bistå arbeidsgiver med oppgaver innen blant annet:

1.2 planlegging og gjennomføring av fysiske og organisatoriske endringer

1.2 utarbeidelse av internkontroll i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet

1.2 kartlegging av arbeidsmiljøet, foreta undersøkelser og vurdere risiko

1.2 å foreslå og gjennomføre tiltak som kan forebygge helseskader

1.2 å overvåke og følge opp arbeidstakernes helse når arbeidssituasjonen tilsier det

1.2 å foreslå og gjennomføre tilrettelegging av arbeidet for den enkelte

1.2 informasjon og opplæring om helse-, miljø- og sikkerhet

1.2 oppfølging av henvendelser fra arbeidstaker, verneombud og arbeidsmiljøutvalg

Siden bedriftshelsetjenesten har som oppgave å jobbe med det forebyggende HMS-arbeidet, vil ikke oppgaver som generelle helseundersøkelser, omfattende utredning, livsstilstiltak og behandling være en del av våre oppgaver.

 

Hva sjekker bedriftshelsetjenesten?

Bedriftshelsetjenesten er ikke et tilsyn slik som for eksempel Arbeidstilsynet. Vi fører derfor ikke tilsyn eller kontroll slik som de gjør, selv om det noen ganger er en misoppfatning noen ledere har. 

bht2

Det bedriftshelsetjenesten derimot gjør, er å sjekke eller kartlegge arbeidsmiljøet, gjennomføre undersøkelser og hjelpe til med å vurdere risiko, for å nevne noe. Men som vi har nevnt tidligere er det i utstrekning av å være rådgivere, så det er opp til arbeidsgiver å hente inn hjelp fra bedriftshelsetjenesten.

Bedriftshelsetjenesten skal også bistå med å overvåke og følge opp arbeidstakernes helse når arbeidssituasjonen tilsier det.

           
5

Hva kan bedriftshelsetjenesten hjelpe med?

En bedriftshelsetjeneste kan tilby en rekke tjenester. I dette avsnittet fokuserer vi på hva vi i Grønn Jobb leverer, slik at du kan bruke det som utgangspunkt for hva som finnes på markedet. 

Du kan gå til vår tjenesteside, dette hjelper vi deg med, for å lese mer om oss og hva vi tilbyr, eller du kan lese videre om noen av våre tjenester her.

Hos oss har vi delt inn tjenestene i tre hovedkategorier:

Ikon av en person med hjelm. HMS-arbeid

Ikon av en bok med hjerte på forsiden. Arbeidshelse

Ikon av en stresskoffert. Arbeidsmiljø


Se prisliste for våre medlemstjenester her. 

 

           
7

HMS-arbeid

HMS-arbeid handler om jobben vi gjør rundt helse, miljø og sikkerhet. Vanligvis snakker vi da om det systematiske HMS-arbeidet. Det er lovpålagt for bedriften og er arbeidsgivers ansvar.

I bunn og grunn handler det om at man skal arbeide med HMS – på en systematisk måte. Og oppskriften man skal følge for å gjøre det, er 8 punkter i internkontrollforskriften (forskrift om systematisk HMS-arbeid)

Det er med andre ord regler og lovverk som skal følges, og med det må man også tolke lovene riktig. Da kan det kreve erfaring og forståelse for hva som faktisk menes med loven. Hva er godt nok for din bedrift? Og hva er overdrevent i forhold til din bedrift sine behov?

Bedriftshelsetjenesten har ekspertise innen HMS, lovverket og praktiske løsninger for forskjellige typer bedrifter. Vi hjelper deg med å forstå, forbedre og tilpasse HMS-arbeidet til din bedrift. Som bedriftshelsetjeneste vet vi hvilke tiltak som fungerer, basert på kunnskap og erfaring.

Her har du en oversikt over tjenester innenfor HMS-arbeid:

Vernerunde

Vernerunde er et effektivt virkemiddel for å kontrollere det fysiske arbeidsmiljøet. Se mer om hvordan vernerunde utføres med bedriftshelsetjenesten.

Risikokartlegging

Risikokartlegging handler om å finne elementer i arbeidsmiljøet som utgjør en risiko. Deretter vurderer man sannsynlighet og konsekvens ved risikoen. Hvor vanskelig en risikokartlegging er for din bedrift er veldig avhengig av hva dere jobber med. 

Se hvordan bedriftshelsetjenesten kan hjelpe dere med risikokartlegging her.

Rådgivning

Fagfolkene i bedriftshelsetjenesten er dine rådgivere. Med HMS-rådgivning får du tilpassede råd til dine behov, vel vitende om at du har solid kompetanse i ryggen for valgene som skal tas.

Rådgivning fra en bedriftshelsetjeneste gir deg en trygghet i HMS-arbeidet.

Tilsynshjelp

Tilsyn er et virkemiddel for å følge med på at lover og regler blir fulgt. Det er ofte Arbeidstilsynet som kontrollerer bedrifter når det kommer til HMS.

 

Om du har hatt tilsyn og fått pålegg eller andre konsekvenser du må rette på, så kan du kontakte bedriftshelsetjenesten for tilsynshjelp.

Deltakelse i arbeidsmiljøutvalg

Bedrifter med over 50 ansatte skal opprette arbeidsmiljøutvalg (AMU). Hvis dere har en bedriftshelsetjeneste skal den være representert i arbeidsmiljøutvalget. Les mer om hvordan en bedriftshelsetjeneste deltar i arbeidsmiljøutvalg her.

Utarbeide og revidere HMS-system

Et HMS-system er på mange måter den praktiske utformingen av det å jobbe systematisk med HMS. Her samles blant annet all dokumentasjon på HMS-arbeidet deres.

 

Bedriftshelsetjenesten kan hjelpe dere med å lage eller endre HMS-systemet deres. Da sitter dere igjen på et godt fundament for HMS-arbeidet deres, som dere selv kan jobbe videre på.

           
8

Arbeidshelse

Arbeidshelse handler om å se helsen i sammenheng med arbeidet. 

Bedriftshelsetjenesten har helsepersonell som kan tilby en rekke arbeidshelsetjenester. I tillegg har man kompetanse og erfaring til å se dette opp mot forskjellige type arbeidsplasser og oppgaver som utføres.

Her har du en oversikt over tjenester innenfor arbeidshelse:

Helseundersøkelse

Helseundersøkelse, kommer først og fremst fra et lovpålagt krav om å enten gjennomføre – eller tilby – helseundersøkelse dersom man er utsatt for visse risikofaktorer i arbeidet.

Se hvilke risikoelementer som avgjør om dere må gjennomføre eller tilby helseundersøkelse. Det er en fordel at helseundersøkelsen kan utføres enten hos bedriftshelsetjenesten, eller hos deres bedrift. 

Konsultasjon med helsepersonell

En konsultasjon med helsepersonell hos bedriftshelsetjenesten er en vurdering av den ansattes arbeidshelse i et forebyggende perspektiv.

Vaksinasjon

Vaksinasjon kan være aktuelt for at arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne tilbys sikker og effektiv vaksinasjon mot biologiske faktorer de kan bli eksponert for.

Sykefraværsoppfølging

Sykefraværsoppfølging er en strukturert oppfølging av en ansatt som enten står i fare for å bli sykemeldt, er sykemeldt, eller er i en tilbakeføringsfase. Bedriftshelsetjenesten har god innsikt i pliktene til både ansatt og arbeidsgiver, og kjenner godt til prosessen rundt sykefraværsoppfølging.

 

Det er derfor lurt å bruke bedriftshelsetjeneste i sykefraværsoppfølging for å skape gode rammer for samtalen, og koble på andre tjenester ved behov.

Ergonomisk veiledning

Ergonomisk veiledning fra en bedriftshelsetjeneste vil virke forebyggende og bidra til å holde de ansatte sunne, friske og i jobb.

Det handler blant annet om å se på arbeidsstillinger, og knytte helsen opp mot arbeidet og oppgavene som gjøres. En ergonomisk veiledning kan ofte være litt mer praktisk og mindre formell enn en arbeidsplassvurdering.

Les mer om hvordan bedriftshelsetjenesten kan levere ergonomisk veiledning.

Fysikalsk konsultasjon

En fysisk undersøkelse hos en fysioterapeut, naprapat eller kiropraktor, kaller vi gjerne for fysikalsk konsultasjon. Etter en fysikalsk konsultasjon hos bedriftshelsetjenesten får både ansatt og arbeidsgiver en tilbakemelding i etterkant.

Arbeidsplassvurdering

En arbeidsplassvurdering er en kartlegging av hvordan arbeidsmiljøet og arbeidsoppgavene påvirker kroppen din. 

Bedriftshelsetjenesten gjør en helhetlig kartlegging av samspillet mellom arbeidsplassens utforming og de oppgavene du gjør, sett opp mot din helse. 


Når bedriftshelsetjenesten gjennomfører en arbeidsplassvurdering kan det forebygge eller senke sykefravær fra yrkesrelaterte muskel- og skjelettplager.

            
9

Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljø handler om arbeidet vi gjør. Hvordan vi organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet. Det handler også om hvilke arbeidsforhold arbeidstakerne har på jobben. 

Her har du en oversikt over tjenester innenfor arbeidsmiljø:

Måling av fysisk arbeidsmiljø

Målinger av fysisk arbeidsmiljø gjøres for å finne ut av om det er noe i miljøet som potensielt kan være helseskadelig for dine ansatte.

Se hva bedriftshelsetjenesten kan gjøre målinger av i det fysisk arbeidsmiljøet.

Spørreundersøkelser

For å kartlegge arbeidsmiljøet, kan spørreundersøkelse være et fornuftig virkemiddel. For å sitte igjen med god nytteverdi er det viktig å vite hva man skal spørre om, og hvordan man skal formulere seg.

Ved å benytte deg av tjenesten spørreundersøkelse med bedriftshelsetjeneste, kan du være tryggere på å sitte igjen med et godt resultat.

Bistand med rus- og spillavhengighet

Avhengighet av rus eller spill kan være en utfordring i noen arbeidsmiljøer. Bedriftshelsetjenesten kan bistå med å forebygge og håndtere rus- og spillavhengighet, etter AKAN-modellen.

Bistand med krisehåndtering

Noen ganger oppstå det en krise som bedriften må håndtere. Det kan for eksempel være ulykkesrelatert, ved konflikter eller ved ulike personlige utfordringer som skaper sykefravær.

 

Kriser kan være ubehagelige å håndtere, og er ofte situasjoner som ikke lederen er vant til å stå i. Bedriftshelsetjenesten har god kompetanse på krisehåndtering, som du kan benytte deg av for å stå tryggere i situasjonen.

Bistand med konflikthåndtering

Bistand med konflikthåndtering blir aktuelt når en konflikt begynner å oppstå, eller har oppstått – og bedriften har utfordringer med å ordne opp i konflikten selv.

Da kan det å hente inn bedriftshelsetjeneste for konflikthåndtering være en god løsning for å løse opp situasjonen.

Stressmestring

Stressmestring handler om å forstå og anerkjenne hva som er belastende. Stress er en naturlig del av arbeidet for de fleste, men det er viktig å skille mellom positivt og negativt stress.

Ved å koble på bedriftshelsetjenesten inn mot stressmestring får dere hjelp til å se hvilke løsninger som passer for dere, slik at dere kan få en bedre balansegang i arbeidet, og mindre negativt stress.

Bidragsytere:

Simon Olsen

Simon Olsen

Kommunikasjonsrådgiver

201211_portrettbilder-oddbjørn-sirkel

Oddbjørn Hasle-Finstad

Faglig leder, bedriftshelsetjeneste

Grønn Jobb:  Bedriftshelsetjenesten tilpasset mindre bedrifter