Bedriftshelsetjeneste
Arbeidsplassvurdering

En arbeidsplassvurdering er en kartlegging av hvordan arbeidsmiljøet og arbeidsoppgavene påvirker kroppen din. 

Det er en helhetlig kartlegging av samspillet mellom arbeidsplassens utforming og de oppgavene du gjør, sett opp mot din helse. 

Undersøkelsen blir utført av en erfaren bedriftsfysioterapeut som har erfaring fra de fleste yrkesgrupper. 

Vi utfører arbeidsplassvurderinger i de fleste bransjer, eksempelvis:

 • Barnehager
 • Håndverkere (tømrere/elektrikere/malere)
 • Industriarbeidere
 • Frisører
 • Renholdsarbeidere
 • Yrkessjåfører
 • Hotel og restaurant
 • Kontormedarbeidere
Få tilbud på medlemskap
Spot illustrasjon-RGB_Ergonomi-smerter
Horizontal Line

Hvorfor gjennomføre arbeidsplassvurdering hos Grønn Jobb?


Mange opplever at de ikke sitter godt på jobb, eller at enkelte arbeidsoppgaver skaper plager eller er svært belastende for kroppen.

Når 7 av 10 yrkesaktive rapporterer muskel- og skjelettplager i løpet av en måned, og ca. 30% av sykefraværet er arbeidsrelatert, sier dette noe om viktigheten av å ta tak i plagene før det ender i sykefravær – uansett bransje!

Vi sitter med kompetanse på hva som er god ergonomi, og kan gjøre vurderinger opp mot dette. Sammen forsøker vi å finne best mulig løsning ut fra deres muligheter.

Det lønner seg alltid å ta tak i en plage, før den får utvikle seg for lenge. 

Som medlemsbedrift i bedriftshelsetjenesten får du tilgang til å bestille våre tjenester.

 

spot-illustrasjoner-RGB__dokumentasjon-risiko-arbeid-ergonomi

 

Hvordan utføres arbeidsplassvurdering?


Gjennomføringen av arbeidsplassvurderingen er en skjematisk gjennomgang av:

 • Utformingen av arbeidsplassen
 • Arbeidsutstyr
 • Arbeidsoppgaver
 • Individuelle fysiske forutsetninger.

Mange velger også å gjennomføre en fysikalsk vurdering i sammenheng med arbeidsplassvurderingen. Dette for å få oversikt over nettopp den fysiske forutsetningen. En fysikalsk vurdering er en vanlig fysisk undersøkelse med en funksjonsvurdering av muskel- og skjelettsystemet.

Her kan du lese mer om hvordan fysikalsk vurdering fungerer hos oss.

Til slutt ser vi på skadehistorikk hos hver enkelt som er relevant opp mot arbeidsoppgavene som utføres. 

En arbeidsplassvurdering kan gjennomføres fysisk, ved at en fysioterapeut kommer ut til deres arbeidsplass, eller dere kan velge å gjennomføre den digitalt.

 

Digital arbeidsplassvurdering

Gjennom digital arbeidsplassvurdering, får du muligheten til å få gjennomført en arbeidsplassvurdering over video.

Ved å filme hvordan arbeidsplassen og arbeidsoppgavene dine er, kan vi få et godt inntrykk av din arbeidsplass og dets belastninger.

Med oppfølgende kartleggingsspørsmål får vi nok informasjon til å kunne komme med anbefalinger om justeringer, endringer og anbefale tiltak.

 

Rapport og videre tiltak

Etter endt vurdering utarbeides det en rapport med anbefalte tiltak, både skadereduserende og forebyggende.

Har du og arbeidsgiveren din blitt enige om at vurderingen bestilles via bedriften, vil dere begge motta en tilbakemelding.

Rapporten vil inneholde:

 • Vurdering av funksjon
 • Arbeidsevne
 • Anbefalte tiltak for ansatt
 • Anbefalte tiltak for arbeidsgiver

 

spot-illustrasjoner-RGB_løsning-ide

Medlemspris: Arbeidsplassvurdering

 

Pris per time
845 kr

Gjelder for bedrifter som er medlem av Grønn Jobb Bedriftshelsetjeneste. 

Få tilbud på medlemskap
Horizontal Line

Allerede medlem?

Da kan du kontakte oss her for å henvende deg om tjenester:

 

Hvorfor Grønn Jobb?

 

Hvorfor-gronnjobb-USPer-_Siste versjon-lavere

 

Få tilbud på medlemskap
Horizontal Line

 

Få det du trenger med medlemskap hos Grønn Jobb Bedriftshelsetjeneste

 

Få tilbud på medlemskap
Mail ikon.svg
Send oss en mail

post@gronnjobb.no

Telefon ikon.svg
Ring oss

+47 69 79 11 30