Hjem  > Bedriftshelsetjeneste > Bistand og prisliste > Arbeidsmiljøundersøkelse

201208_stockfoto_risikovurdering_1_vernerunde-notater-sikkerhet-bygg-anlegg-kartlegging
Bistand av bedriftshelsetjenesten Grønn Jobb

Arbeidsmiljøundersøkelse

Arbeidsmiljøundersøkelse kan være et viktig virkemiddel for å kartlegge arbeidsmiljøet og bidra til å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt. I Grønn Jobb baserer vi undersøkelsen på QPS Nordic. Det er en spørreundersøkelse som baserer seg på ulike forhold i arbeidsmiljøet som kan påvirke de ansatte positivt eller negativt.

Hvordan utføres en arbeidsmiljøundersøkelse?


Vi tilbyr følgende spørreundersøkelser:

 • Standard arbeidsmiljøundersøkelse
 • Digital kartlegging av arbeidsmiljø
 • Kartlegging psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø


I tillegg har vi mulighet til å tilby spørreundersøkelser på følgende måter:

 • Standard undersøkelse
 • Tilpasset undersøkelse
 • Tilpasset undersøkelse med oppfølging


Slik er prosessen:

 • Dere kontakter oss
 • Vi kartlegger hvorfor dere ønsker kartlegging
 • Vi sikrer spørsmål i samarbeidet med ledelse og ansattrepresentanter
 • Vi utformer en fremdriftsplan med tidsfrister for besvarelse, rapport og ev. presentasjon av rapport.
 • Undersøkelsen blir satt opp i SurveyMonkey
 • Vi følger opp underveis og lager rapport
 • Presenterer rapport
 • Vi kan komme med forslag til tiltak. Det beste er derimot at bedriften selv kommer med forslag til tiltak, men BHT kan være en tilrettelegger i dette arbeidet.

 

Hvorfor utføre arbeidsmiljøundersøkelse med Grønn Jobb?

Grønn Jobb har erfaring og kompetanse på hva som skal til for at spørreundersøkelsen skal ha størst mulig nytteverdi.

Det er viktig fordi undersøkelsen skal fungere som et godt verktøy i bedriftens videre forbedringsarbeid opp mot HMS.

Spørreundersøkelse kan brukes som et verktøy for å forbedre følgende dimensjoner:

 • jobbkrav
 • rolleforventninger
 • kontroll i arbeidet
 • positive utfordringer i arbeidet
 • sosialt samspill
 • ledelse
 • arbeidsglede
 • engasjement i organisasjonen
 • mestring av arbeidet
 • utmattelse i arbeidet

Bedriftshelsetjeneste

For å få denne bistanden må du være kunde av bedriftshelsetjenesten i Grønn Jobb.

Få tilbud på bedriftshelsetjeneste

Er du kunde?

Som kunde av bedriftshelsetjenesten Grønn Jobb kan du kontakte oss her for å henvende deg om bistand og tjenester:

Pris comptab-infoalt7-icon
Digitalt
Arbeidsmiljøundersøkelse
Etter avtale
Digitale intervjuer til arbeidsmiljøundersøkelse
Etter avtale

Bedriftshelsetjenesten (BHT) tilpasset for mindre bedrifter

Få tilbudLes merKontakt oss
Linda Sirkel - 500px