Bedriftshelsetjeneste
Helsekontroll - ta vare på de ansattes arbeidshelse

En helsekontroll er en kartlegging av de ansattes arbeidshelse.

Få tilbud på medlemskap
Helsekontroll
Horizontal Line

Hvorfor trenger vi helsekontroll?

Helsekontroll


Mer enn en tredjedel av alt sykefravær i Norge kan knyttes til forhold på norske arbeidsplasser – og sykefravær koster. Derfor har du som arbeidsgiver mye å hente med forebyggende tiltak for å unngå sykefravær.

Det er her helsekontroll kommer inn. Helsekontroll er et kjempegodt virkemiddel for å bidra til en helsefremmende arbeidsplass med friske og raske medarbeidere.

Visse bedrifter er også lovpålagt å gjennomføre – eller tilby – helsekontroll.

Med vår arbeidsmedisinske kompetanse har du en trygg samarbeidspartner til å gjennomføre helsekontroll for dere. 

Som medlemsbedrift i bedriftshelsetjenesten får du tilgang til å bestille våre helsetjenester. 

Hvordan utføres helsekontroll med vår bistand?


Helsekontroll


Helsekontrollen settes opp etter den modellen dere ønsker – om det er ute i bedriften eller hos oss.

  •  Helsekontroll inne eller ute i bedrift
  •  Utvidet helsekontroll i våre lokaler

 

Helsekontroll

Ved helsekontroll reiser enten sykepleier eller fysioterapeut til bedriften deres, eller så utfører vi det i egne lokaler . Da er det vanligvis en utspørring rundt helsesituasjonen og arbeidssituasjon. Det følges gjerne av en fysikalsk screening. I siste del av helsekontrollen gjennomfører vi hørsel- og lungetest, og måling av blodtrykk. Varighet er cirka 30-40 minutter per person.

I etterkant går ansvarlig lege gjennom testene fra undersøkelsen.

 

Utvidet helsekontroll

I våre lokaler kan man ha tre stasjoner med sykepleier, fysioterapeut og lege.

Her kan du lese hvordan 3-stasjons helsekontroll fungerer.

Denne helsekontrollen er på cirka 60 minutter per person.

 

Etter helsekontrollen: Rapport og videre tiltak

I etterkant av helsekontrollen sammenfatter vi de yrkesgruppene som har vært inne.

Her følger en rapport med våre tilbakemeldinger og observasjoner og erfaringer gjennom samtalene med de ansatte, hvor vi kommer med innspill, tiltak og anbefalinger videre til bedriften. 

 

Finn plagene tidlig og forebygg sykefraværet

Vår oppgave som bedriftshelsetjeneste, og vårt fokus, er at vi skal jobbe helseforebyggende. Vi skal hindre at folk blir syke.

Derfor vurderer vi om det er noe som gjør at den ansatte står i fare for å bli syk i jobben sin. Er det begynnende tendenser til plager eller noe som kan utvikle seg, så er det bedre jo tidligere man får avdekket det og avverget det ved å sette inn tiltak.

 

Bedriftshelsetjenesten er en nøytral part

Vi samarbeider tett med ledelsen for å gjennomføre på en tilfredsstillende måte for alle parter. Som bedriftshelsetjeneste er vi en nøytral part som samarbeider med både arbeidstaker og arbeidsgiver, uten å være på ene eller andre siden, og med et faglig syn. 

 

Helseovervåkning over tid gir en gunstig langtidseffekt

Mye av verdien i helsekontroller er å se på langtidseffekten. Først kommer vi inn og får et terskelnivå. Deretter er vi for eksempel innom hvert tredje år og har helsekontroll. Da kan vi se utviklingen i arbeidshelsen over tid, i positiv eller negativ retning, og justere anbefalinger deretter. 

 

Et aktivt medlemskap hos oss gir deg tilgang til fageksperter som har lang erfaring med helsekontroller. Våre fagfolk er godt kjent med forskjellige bedrifter og ulike risikofaktorer. Det betyr at de vet hva de skal se etter på en helsekontroll hos dere.

Helsekontroll

 

 

Medlemspris: Helsekontroll

 

Per ansatt
1.295 kr

Gjelder for bedrifter som er medlem av Grønn Jobb Bedriftshelsetjeneste. 

Få tilbud på medlemskap
Horizontal Line

Allerede medlem?

Da kan du kontakte oss her for å henvende deg om tjenester:

 

Hvorfor Grønn Jobb?

 

Hvorfor-gronnjobb-USPer-_Siste versjon-lavere

 

Få tilbud på medlemskap
Horizontal Line

 

Få det du trenger med medlemskap hos Grønn Jobb Bedriftshelsetjeneste

 

Få tilbud på medlemskap
Mail ikon.svg
Send oss en mail

post@gronnjobb.no

Telefon ikon.svg
Ring oss

+47 69 79 11 30