Hjem  > Bedriftshelsetjeneste > Bistand og prisliste > Helseundersøkelse

helseundersøkelse
Bistand av bedriftshelsetjenesten Grønn Jobb

Helseundersøkelse

Målrettede helseundersøkelser skal tilbys til arbeidstakere som har eksponeringer som etter lov eller forskrift pålegges å følge opp arbeidshelsen.

Formålet med dette er å avdekke om det foreligger arbeidsrelatert sykdom, og å kontrollere at forebyggende tiltak fungerer som de er tiltenkt. Dersom det er foreligger tegn til sykdom eller skade, vil man tidlig kunne avdekke dette og forebygge forverring.

Hvordan utføres en helseundersøkelse?

Med vår arbeidsmedisinske kompetanse har du en trygg samarbeidspartner til å gjennomføre helseundersøkelse for dere. 

Vi kan utføre:

  •  Helseundersøkelse inne eller ute i bedrift
  •  Utvidet helseundersøkelse i våre lokaler


Helseundersøkelse

Ved helseundersøkelse reiser sykepleier til bedriften deres, eller så utfører vi det i våre lokaler.

Helseundersøkelse med sykepleier omhandler alt det nødvendige for en fullgod undersøkelse. Anamnese på arbeidshistorikk, yrkeseksponeringer, vernetiltak og generell helse.

Det gjøres eventuelt også lungefunksjonstest, hørselstest og kontroll av blodtrykk. Dersom det er noen utfall eller andre ting som peker seg ut vil bedriftslege følge opp resultater og vurdere videre tiltak.

 

Hva sjekker vi?

Helseundersøkelse:

  • Blodtrykk og pulsmåling
  • Lungefunksjonstest
  • Hørselstest
  • Kartlegging av helsestatus, yrkeseksponering og evt. personlig verneutstyr

Utvidet helseundersøkelse:

  • Mulighet for elektrokardiogram (EKG) for å evaluere hjertehelsen og identifisere risikofaktorer for hjertesykdom
  • Mulighet for visse spesifikke yrkesrelaterte attester

 

Etter helseundersøkelse: Rapport og videre tiltak

I etterkant av helseundersøkelsen sammenfatter vi de yrkesgruppene som har vært inne.

Her følger en rapport med våre tilbakemeldinger og observasjoner og erfaringer gjennom samtalene med de ansatte, hvor vi kommer med innspill, tiltak og anbefalinger videre til bedriften. 

 

Finn plagene tidlig og forebygg sykefraværet

Vår oppgave som bedriftshelsetjeneste, og vårt fokus, er at vi skal jobbe helseforebyggende. Vi skal hindre at folk blir syke.

Derfor vurderer vi om det er noe som gjør at den ansatte står i fare for å bli syk i jobben sin. Er det begynnende tendenser til plager eller noe som kan utvikle seg, så er det bedre jo tidligere man får avdekket det og avverget det ved å sette inn tiltak.

 

Bedriftshelsetjenesten er en nøytral part

Vi samarbeider tett med ledelsen for å gjennomføre på en tilfredsstillende måte for alle parter. Som bedriftshelsetjeneste er vi en nøytral part som samarbeider med både arbeidstaker og arbeidsgiver, uten å være på ene eller andre siden, og med et faglig syn. 

 

Helseovervåkning over tid gir en gunstig langtidseffekt

Mye av verdien i helseundersøkelser er å se på langtidseffekten. Først kommer vi inn og får et terskelnivå. Deretter er vi for eksempel innom hvert tredje år og har helseundersøkelse. Da kan vi se utviklingen i arbeidshelsen over tid, i positiv eller negativ retning, og justere anbefalinger deretter. 

Et kundeforhold hos bedriftshelsetjenesten Grønn Jobb gir deg tilgang til fageksperter som har lang erfaring med helseundersøkelser. Våre fagfolk er godt kjent med forskjellige bedrifter og ulike risikofaktorer. Det betyr at de vet hva de skal se etter på en helseundersøkelse hos dere.

Bedriftshelsetjeneste

For å få denne bistanden må du være kunde av bedriftshelsetjenesten i Grønn Jobb.

Få tilbud på bedriftshelsetjeneste

Er du kunde?

Som kunde av bedriftshelsetjenesten Grønn Jobb kan du kontakte oss her for å henvende deg om bistand og tjenester:

Pris comptab-infoalt7-icon
Fysisk comptab-infoalt7-icon
Per comptab-infoalt7-icon
Helseundersøkelse
1.495 kr
Per
Utvidet helseundersøkelse comptab-infoalt7-icon
Etter avtale
Per

Bedriftshelsetjenesten (BHT) tilpasset for mindre bedrifter

Få tilbud Les mer Kontakt oss
Linda Sirkel - 500px