Bedriftshelsetjeneste
Konsultasjon med helsepersonell

En konsultasjon med helsepersonell hos bedriftshelsetjenesten er en vurdering av den ansattes arbeidshelse i et forebyggende perspektiv.

Vi kan tilby konsultasjon med blant annet:

 • Lege
 • Fysioterapeut
 • Sykepleier
 • Coach
 • Jordmor
 • Manuell terapeut/kiropraktor
Få tilbud på medlemskap
Arbeidshelse - sirkel
Horizontal Line

Hvorfor bruke helsepersonell hos Grønn Jobb?

En konsultasjon med vårt helsepersonell har fokus på å tilrettelegge for at den ansatte skal kunne stå i jobb sin uten å bli syk eller få en skade på jobben. Vi vil også kunne oppdage skader og plager på et tidlig tidspunkt, slik at ulykker og sykefravær kan reduseres.

Som medlemsbedrift i bedriftshelsetjenesten får du tilgang til å bestille våre tjenester.

201208_stockfoto_helseundersøkelser-2-sykefravær-lege-blodtrykk

 

spot-illustrasjoner-RGB_løsning-ide


Hvordan utføres de ulike konsultasjonene med vårt helsepersonell?


Vi kan arbeidsmiljø og har et godt sammensatt fagteam som står klare til å hjelpe dere. 

 

Konsultasjon med bedriftslege

Det er flere grunner til at våre medlemsbedrifter bestiller konsultasjon hos vår bedriftslege.

Som oftest handler det om oppfølging i forbindelse med:

 • helseundersøkelser
 • sykefravær
 • dokumentasjon etter yrkesskader og uhell
 • andre arbeidsmedisinske årsaker

Ved behov for oppfølging etter utført helsekontroll, kan undersøkelsen eksempelvis ha avdekket forhold som krever videre oppfølging.

Bedriftslegen undersøker derfor nåværende og tidligere sykdomshistorikk, og har hovedfokus på eksisterende yrkes- og eksponeringshistorikk.

Hensikten er å kartlegge hvordan arbeidsmiljøet påvirker helsen til de ansatte og å hjelpe den ansatte til å stå i jobben uten at de må bli sykemeldt. 

 

Konsultasjon med fysioterapeut

En konsultasjon hos fysioterapeut vil generelt bestå av en samtale, tester og veiledning.

Hensikten er å fange opp arbeidssituasjoner som kan medføre skader og plager på den fysiske helsen. Fysioterapeuten vil også legge frem tips og tiltak man kan gjøre for å unngå skader.

Her kan du lese mer om hvordan fysikalsk vurdering fungerer hos oss.

 

Konsultasjon med bedriftssykepleier

En konsultasjon med bedriftssykepleier vil bestå av en kartleggingssamtale med fokus på et trygt arbeidsmiljø, trivsel, verneutstyr og eksponeringer. Det er som oftest sykepleier som utfører måling av blodtrykk, puls, hørselstest og lungefunksjonsundersøkelser.

En konsultasjon med bedriftssykepleier kan også utføres ved:

 • AKAN eller rusproblematikk hos ansatte
 • oppfølging av ansatte i forhold til psykisk arbeidshelse
 • sykefraværsoppfølging

 

Konsultasjon hos jordmor

Som medlemsbedrift hos bedriftshelsetjenesten har du også tilgang til å bestille konsultasjon hos jordmor. Dette er gunstig med tanke på oppfølging av gravide arbeidstakere. Dette gjelder både for forebyggende tiltak for å holde den ansatte i jobb lengst mulig, men også der gravid arbeidstaker har fått plager og trenger tilrettelegging for å kunne stå i jobben.

Medlemspris: Konsultasjon med helsepersonell

 

Pris per time
845 kr

Gjelder for bedrifter som er medlem av Grønn Jobb Bedriftshelsetjeneste. 

Få tilbud på medlemskap
Horizontal Line

Allerede medlem?

Da kan du kontakte oss her for å henvende deg om tjenester:

 

Hvorfor Grønn Jobb?

 

Hvorfor-gronnjobb-USPer-_Siste versjon-lavere

 

Få tilbud på medlemskap
Horizontal Line

 

Få det du trenger med medlemskap hos Grønn Jobb Bedriftshelsetjeneste

 

Få tilbud på medlemskap
Mail ikon.svg
Send oss en mail

post@gronnjobb.no

Telefon ikon.svg
Ring oss

+47 69 79 11 30