Hjem  > Bedriftshelsetjeneste > Bistand og prisliste > Risikokartlegging

200916_en dag på jobb med oddbjørn-1_vernerunde_byggeplass_hms_stilas_oddbjørn hasle-finstad
Bistand av bedriftshelsetjenesten Grønn Jobb

Risikokartlegging

Risikokartlegging er å identifisere risikoelementer i arbeidsmiljøet og peke på hva er sannsynligheten for at det forekommer og hva er konsekvensen hvis det skjer? Den aktiviteten gjør man for å evaluere hvordan er det vi tilpasser oss eller endrer på oppgaven slik at enten konsekvensen eller sannsynligheten for at noe skal kunne forekomme er redusert eller eliminert.

Hvordan utføres en risikokartlegging?

Vi kan gjøre risikovurderingen sammen med deg, og vi kan bistå med å utarbeide dokumentasjonen. I etterkant kan vi også kvalitetssikre tiltakene. Både ut ifra erfaring fra andre lignende situasjoner, og opp imot forskriftskrav, normer, standarder og anbefalinger fra brukerveiledninger. Hvilke tiltak er det som er anbefalt å følge for å redusere enten konsekvens eller sannsynlighet?

Med vår erfaring på laget kan du være trygg på å finne risikoelementene og lage riktige tiltak for deres arbeidsmiljø. 

Fremgangsmetode

En risikokartlegging med oss starter som regel med at HMS-rådgiveren får en beskrivelse av arbeidsgiveren om hva dere jobber med. Vi ser for eksempel på arbeidsoppgavene deres, hvilket arbeidsutstyr og verktøy dere bruker - deretter plukker vi ut risikofaktorene.

Vi starter gjerne med et kontrollspørsmål:

"Dersom jeg hadde begynt hos deg i morgen, hva ville du fortalt meg at jeg må være forsiktig med?"

Videre kan vi dele prosessen ned i:

  • Hva er sannsynligheten for at det skjer?
  • Hva er konsekvensen?
  • Beskriver årsaken til hvorfor det er farlig
  • Finner forebyggende tiltak
  • Skriver tiltaksplan, eller lager prosedyre for utførelse (avhengig av hvor omfattende tiltak som må til)


Et kundeforhold hos bedriftshelsetjenesten Grønn Jobb gir deg tilgang til fageksperter som har lang erfaring med risikokartlegging. Våre fagfolk er godt kjent med forskjellige bedrifter og ulike risikofaktorer. Det betyr at de vet hva de skal se etter på en risikokartlegging hos dere. 

 

Hvorfor gjennomføre risikokartlegging med Grønn Jobb?

Fordelen med å gjennomføre risikokartlegging med oss er at du får god erfaring å lene deg på og kan være trygg på resultatet. Vi kjenner godt til kriteriene som er satt i forhold til sikkerhet og helseskadelig eksponering, slik at de forebyggende tiltakene blir så riktige og gode som mulige. Det blir rett og slett mer effektivt fordi man er trygg på fremgangsmåten.

Bedriftshelsetjeneste

For å få denne bistanden må du være kunde av bedriftshelsetjenesten i Grønn Jobb.

Få tilbud på bedriftshelsetjeneste

Er du kunde?

Som kunde av bedriftshelsetjenesten Grønn Jobb kan du kontakte oss her for å henvende deg om bistand og tjenester:

Pris comptab-infoalt7-icon
Digitalt
Fysisk comptab-infoalt7-icon
Per
Risikokartlegging
2.900 kr
3.700 kr
stk.

Bedriftshelsetjenesten (BHT) tilpasset for mindre bedrifter

Få tilbud Les mer Kontakt oss
Linda Sirkel - 500px