Bedriftshelsetjeneste
Risikokartlegging

Risikokartlegging er å identifisere risikoelementer i arbeidsmiljøet og peke på hva er sannsynligheten for at det forekommer og hva er konsekvensen hvis det skjer? Den aktiviteten gjør man for å evaluere hvordan er det vi tilpasser oss eller endrer på oppgaven slik at enten konsekvensen eller sannsynligheten for at noe skal kunne forekomme er redusert eller eliminert.

Få tilbud på medlemskap
HMS - Sirkel
Horizontal Line

Hvorfor gjennomføre en risikokartlegging med Grønn Jobb?


200916_en dag på jobb med oddbjørn-1_vernerunde_byggeplass_hms_stilas_oddbjørn hasle-finstad


Fordelen med å gjennomføre risikokartlegging med oss er at du får god erfaring å lene deg på og kan være trygg på resultatet.

Vi kjenner godt til kriteriene som er satt i forhold til sikkerhet og helseskadelig eksponering, slik at de forebyggende tiltakene blir så riktige og gode som mulige. Det blir rett og slett mer effektivt fordi man er trygg på fremgangsmåten.

Som medlemsbedrift i bedriftshelsetjenesten får du tilgang til å bestille våre helsetjenester.

 

Hvordan utføres en risikokartlegging med vår bistand?


200916_en dag på jobb med oddbjørn-4_vernerunde_byggeplass_hms_stilas_oddbjørn hasle-finstad


Vi kan gjøre risikovurderingen sammen med deg, og vi kan bistå med å utarbeide dokumentasjonen.

I etterkant kan vi også kvalitetssikre tiltakene. Både ut ifra erfaring fra andre lignende situasjoner, og opp imot forskriftskrav, normer, standarder og anbefalinger fra brukerveiledninger. Hvilke tiltak er det som er anbefalt å følge for å redusere enten konsekvens eller sannsynlighet?

Med vår erfaring på laget kan du være trygg på å finne risikoelementene og lage riktige tiltak for deres arbeidsmiljø. 

Fremgangsmetode

En risikokartlegging med oss starter som regel med at HMS-rådgiveren får en beskrivelse av arbeidsgiveren om hva dere jobber med.

Vi ser for eksempel på arbeidsoppgavene deres, hvilket arbeidsutstyr og verktøy dere bruker - deretter plukker vi ut risikofaktorene.

Vi starter gjerne med et kontrollspørsmål:

Dersom jeg hadde begynt hos deg i morgen, hva ville du fortalt meg at jeg må være forsiktig med?

Videre kan vi dele prosessen ned i:

  • Hva er sannsynligheten for at det skjer?
  • Hva er konsekvensen?
  • Beskriver årsaken til hvorfor det er farlig
  • Finner forebyggende tiltak
  • Skriver tiltaksplan, eller lager prosedyre for utførelse (avhengig av hvor omfattende tiltak som må til)


Et aktivt medlemskap hos oss gir deg tilgang til fageksperter som har lang erfaring med risikokartlegging. Våre fagfolk er godt kjent med forskjellige bedrifter og ulike risikofaktorer. Det betyr at de vet hva de skal se etter på en risikokartlegging hos dere. 

spot-illustrasjoner-RGB_løsning-ide

 

Medlemspris: Hjelp til risikokartlegging

 

Pris er fra
2.900 kr

Gjelder for bedrifter som er medlem av Grønn Jobb Bedriftshelsetjeneste. 

Få tilbud på medlemskap
Horizontal Line

Allerede medlem?

Da kan du kontakte oss her for å henvende deg om tjenester:

 

Hvorfor Grønn Jobb?

 

Hvorfor-gronnjobb-USPer-_Siste versjon-lavere

 

Få tilbud på medlemskap
Horizontal Line

 

Få det du trenger med medlemskap hos Grønn Jobb Bedriftshelsetjeneste

 

Få tilbud på medlemskap
Mail ikon.svg
Send oss en mail

post@gronnjobb.no

Telefon ikon.svg
Ring oss

+47 69 79 11 30