Bedriftshelsetjeneste
Spørreundersøkelse

Spørreundersøkelse kan være et viktig virkemiddel for å kartlegge arbeidsmiljøet og bidra til å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt.

I Grønn Jobb baserer vi undersøkelsen på QPS Nordic. Det er en spørreundersøkelse som baserer seg på ulike forhold i arbeidsmiljøet som kan påvirke de ansatte positivt eller negativt.

Som medlemsbedrift i bedriftshelsetjenesten får du tilgang til å bestille våre tjenester.

Få tilbud på medlemskap
Sirkel - Markedsfører
Horizontal Line

Hvorfor gjennomføre spørreundersøkelse med oss?


Grønn Jobb har erfaring og kompetanse på hva som skal til for at spørreundersøkelsen skal ha størst mulig nytteverdi.

Det er viktig fordi undersøkelsen skal fungere som et godt verktøy i bedriftens videre forbedringsarbeid opp mot HMS.

Spørreundersøkelse kan brukes som et verktøy for å forbedre følgende dimensjoner:

 • jobbkrav
 • rolleforventninger
 • kontroll i arbeidet
 • positive utfordringer i arbeidet
 • sosialt samspill
 • ledelse
 • arbeidsglede
 • engasjement i organisasjonen
 • mestring av arbeidet
 • utmattelse i arbeidet
spot-illustrasjoner-RGB_løsning-ide

Hvordan fungerer tjenesten?


Vi tilbyr følgende spørreundersøkelser:

 • Standard arbeidsmiljøundersøkelse
 • Digital kartlegging av arbeidsmiljø
 • Kartlegging psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø

I tillegg har vi mulighet til å tilby spørreundersøkelser på følgende måter:

 • Standard undersøkelse
 • Tilpasset undersøkelse
 • Tilpasset undersøkelse med oppfølging

Slik er prosessen:

 • Dere kontakter oss
 • Vi kartlegger hvorfor dere ønsker kartlegging
 • Vi sikrer spørsmål i samarbeidet med ledelse og ansattrepresentanter
 • Vi utformer en fremdriftsplan med tidsfrister for besvarelse, rapport og ev. presentasjon av rapport.
 • Undersøkelsen blir satt opp i SurveyMonkey
 • Vi følger opp underveis og lager rapport
 • Presenterer rapport
 • Vi kan komme med forslag til tiltak. Det beste er derimot at bedriften selv kommer med forslag til tiltak, men BHT kan være en tilrettelegger i dette arbeidet.

Medlemspris: Spørreundersøkelse

 

Pris
Avtales

Gjelder for bedrifter som er medlem av Grønn Jobb Bedriftshelsetjeneste.

Få tilbud på medlemskap
Horizontal Line

Allerede medlem?

Da kan du kontakte oss her for å henvende deg om tjenester:

 

Hvorfor Grønn Jobb?

 

Hvorfor-gronnjobb-USPer-_Siste versjon-lavere

 

Få tilbud på medlemskap
Horizontal Line

 

Få det du trenger med medlemskap hos Grønn Jobb Bedriftshelsetjeneste

 

Få tilbud på medlemskap
Mail ikon.svg
Send oss en mail

post@gronnjobb.no

Telefon ikon.svg
Ring oss

+47 69 79 11 30