220125-en dag på jobb med anki-4
Bistand av bedriftshelsetjenesten Grønn Jobb

Tilsynshjelp

Tilsyn er en form for kontroll. Det brukes kort fortalt som et virkemiddel for å kontrollere at loven overholdes, samtidig som Arbeidstilsynet skal veilede om hvordan regelverket skal følges og utøves.

Vi har god kunnskap knyttet til regelverket for ulike bransjer og har hjulpet mange forskjellige bedrifter i tilsynssaker – landet rundt. Derfor vet vi godt hva Arbeidstilsynet ser etter og hva som kreves for å lukke påleggene de gir. 

Hvordan utføres tilsynshjelp?

Vår tilsynshjelp tilpasses individuelt,  avhengig av hvor omfattende saken er, og hvor mye som skal til for å lukke pålegg du eventuelt har fått. 

Hvor aktiv rolle bedriftshelsetjenesten skal ha i et tilsyn er helt opp til deg. Vi kan hjelpe deg med hele prosessen, eller du kan velge å gjøre deler av det selv. 

Vi kan blant annet hjelpe deg med å:

 • lukke pålegg du har fått fra Arbeidstilsynet
 • være tilstede under selve tilsynet
 • skrive svarbrev til Arbeidstilsynet
 • utarbeidelse av dokumentasjon
 • kartlegge bedriften din før et tilsyn
 • hjelp med tilsynsrapport

Etter at vernerunden er utført blir det utarbeidet en HMS-handlingsplan med konkrete aktiviteter og tiltak. 

Slik er prosessen

1. En kundekonsulent mottar henvendelsen:

 • Konsulenten vil ta kontakt med deg for å hente inn nødvendig informasjon
 • Her vil de typisk spørre etter all dokumentasjon du har mottatt fra Arbeidstilsynet

2. HMS-rådgiver kartlegger og utarbeider et tilbud basert på:

 • Hvilke punkter vi kan bistå med
 • Hvilke ressurser som er nødvendig
 • Hvor mye tid vil det kreve
 • Tilbudet tar utgangspunkt i svarfristen du har fått fra Arbeidstilsynet

3. Kundekonsulent sender deg tilbudet

 • Etter at HMS-rådgiveren har sett på saken får du oversendt et tilbud
 

4. Vi iverksetter arbeidet i henhold til tilbudet

 • Når du godtar tilbudet setter vi i gang arbeidet
 • Dersom du har mindre enn enn 1 ukes svarfrist fra Arbeidstilsynet, vil vi umiddelbart søke om fristutsettelse.
 • Etter alt arbeid er utført vil du få tilsendt en rapport for ferdigstilling og dokumentene vil bli lagret på din kundemappe her hos bedriftshelsetjenesten.
 

Bedriftshelsetjeneste

For å få denne bistanden må du være kunde av bedriftshelsetjenesten i Grønn Jobb.

Få tilbud på bedriftshelsetjeneste

Er du kunde?

Som kunde av bedriftshelsetjenesten Grønn Jobb kan du kontakte oss her for å henvende deg om bistand og tjenester:

Pris comptab-infoalt7-icon
Digitalt
Fysisk comptab-infoalt7-icon
Per
Tilsynshjelp
Etter avtale
Etter avtale
stk.

 

Ta kontakt

Vi er klare til å bistå!

Det er bare å sende oss en melding, så svarer vi så snart vi har et svar.

 

 


Bedriftshelsetjenesten (BHT) tilpasset for mindre bedrifter

hjem_linda_-01