Telefon ikon  69 79 11 30      Vertical Divider Dark      Mail ikon  Kontakt oss      Vertical Divider Dark         Logg inn knapp GJ - hvit 1

201005_stockfoto_bht_utviklere_kantine 2

Helseundersøkelser

Når risikoforholdene tilsier det, skal arbeidsgiver sørge for fullgod helseovervåkning. Egnet helseundersøkelse av arbeidstakere skal alltid gjennomføres i samsvar med forskrift om utførelse av arbeid når arbeidstakerne utsettes for:

 • Farlige kjemikalier
 • Støv med asbestfiber
 • Biologiske faktorer
 • Støy eller mekaniske vibrasjoner
 • Ioniserende stråling
 • Kunstig optisk stråling
 • Arbeid under vann eller økt omgivende trykk
 • Gass, støv eller andre helseskadelige forhold ved bergarbeid

Vi har et unikt tilbud på helsekontroller, hvor man velger hva som skal testes f.eks utifra risikovurdering gjort i din bedrift. I dag er det utbredt å ha muskel- og skjelettlidelser, og over 40% av langtidssykefravær har sitt utløp derfra. Med helseundersøkelser som monitorerer helse, muskel- og skjelett og aktivitetesnivå kan man tidlig detektere plager og forebygge de effektivt. 

Vi anbefaler uansett næring man driver at man gjør en vurdering for hvorvidt det er hensiktsmessig å tilby helsekontroller til dine ansatte.

 


 

Mer detaljert informasjon - med bl.a. henvisning til lov og forskrift: 
HELSEKONTROLLER = HELSEOVERVÅKNING = HELSEUNDERSØKELSER

 

1. HVEM skal ha helseundersøkelser?

(Forskrift 701 om organisering, ledelse og medvirkning - kapittel 14)

 1. De lovpålagte.
 2. Tillegg: de faglig anbefalte av oss - etter spesiell vurdering av eksponering.

 

AD A - “LOVPÅLAGTE” HELSEKONTROLLER / HELSEUNDERSØKELSER:

Egnet helseundersøkelse av arbeidstakere skal alltid gjennomføres når arbeidstakerne kan utsettes for farlige / helseskadelige påvirkninger - som: (Forskrift 701 - ulike kapitler:)

 • Farlige kjemikalier, jf. kapittel 3
 • Biologiske faktorer, jf. kapittel 6
 • Støy, mekaniske vibrasjoner, jf. kapittel 14
 • Ioniserende stråling, jf. kapittel 15
 • Kunstig optisk stråling, jf. kapittel 16

og ved:

 • Arbeid under vann eller økt omgivendev trykk, jf. kapittel 26,(dvs yrkesdykking - tidigere Dykkerforskriften)
 • Gass, støv eller andre helseskadelige forhold ved bergarbeid, jf. kapittel 27

 

I tillegg skal arbeidstakerne som jevnlig - og som i en betydelig del av sitt arbeid arbeider ved:

 • Dataskjerm, få tilbud om undersøkelse av øyne og syn foretatt ref § 14.4 - og ved:
 •  Nattarbeid, ref Arbeidsmiljøloven § 10.11.

 

AD B - TILLEGG - DE FAGLIG ANBEFALT AV OSS

Ut fra spesiell og konkret vurdering av eksponering: Bestemmes av virksomheten etter faglig råd fra en godkjent og erfaren bedriftshelsetjeneste.


Det kan dreie seg om helsekontroller av arbeidstakere som ikke er spesifikt nevnt i Forskrift 701, men - som eksempelvis er utsatt for uvanlig mye stress på jobben - eller har spesielt store fysiske belastninger - eller det er svært krevende omstillinger på jobben.

 

2. HVORDAN Grønn Jobb BHT gjennomfører helseundersøkelser:


I samarbeid med virksomheten anbefaler vi 1-3-årige helsekontroller med noe ulikt innhold. Vi tilbyr og anbefaler forskjellige kombinasjoner av:

Stasjon-1: Helsesekretær: hørselsundersøkelse (audiometri), lungefunksjons- undersøkelse (spirometri), eventuelt blodtester som kolesterol / hemoglobin, eventuelt urinundersøkelse. Yrkesvaksinasjon etter avtale og ved behov.

Stasjon-2: Fysioterapeut: muskel-skjelett-vurdering, fokus på belastningslidelser / jobb-ergonomi.

Stasjon-3: Lege (helst spesialist i arbeidsmedisin), eller bedrifts-sykepleier:
fokus på nåværende og tidligere arbeid og helse. Bl.a. detaljert gjennomgang av testene fra stasjon-1. Helhetlig og oppsummerende vurdering av arbeidshelse.
Ved behov tas det initiativ til: samarbeid med fastlege, andre spesialister, sykehus og NAV. Men selvfølgelig bare etter nærmere avtale med og i samarbeid med den enkelte ansatte.

Det unike ved Grønn Jobb BHT er blant annet vår: (A) personlig skriftlig tilbakemelding med test-resultater og vurderinger til den enkelte arbeidstaker. Dette kommer i tillegg til våre muntlige råd ved alle “stasjonene” under selve helsekontrollen.


(B) Til arbeidsgiver / virksomhet gir vi tilbakemeldinger om generelle inntrykk av ansatte-gruppers jobbhelse som helhet, med spesifikke råd om HMS-forbedringer.

Vi legger alltid stor vekt på positive inntrykk av virksomheten for å bidra til videre å styrke en god HMS-utvikling. 

Ta kontakt for et tilpasset tilbud.

Ta kontakt med oss og nevn eventuelle spørsmål og/eller tjenester du ønsker bistand for, så kommer vi tilbake til deg med svar og et tilpasset tilbud. 

Få tilbud på bedriftshelsetjeneste

Få bistanden og hjelpen du trenger gjennom Grønn Jobb Bedriftshelsetjeneste.

Få uforpliktende tilbud
Mail ikon.svg
Send oss en mail

post@gronnjobb.no

Telefon ikon.svg
Ring oss

+47 69 79 11 30