Logg inn

HMS-rådgivning

Frisk bedriftshelsetjeneste er en total leverandør av HMS tjenester, vi tilfredsstiller arbeidstilsynets krav om godkjenning og kvalitet på tjenestene. Vi arbeider tverrfaglig på individnivå, bedriftsnivå og samfunnsnivå. Vi bistår med å heve kundens totale HMS- kompetanse gjennom rådgivning, veiledning, undervisning, kartlegging og dokumentasjon. 

Kunde får en kontaktperson som har ansvar for å koordinere de forskjellige aktiviteter og kompetanse som skal benyttes. Det lages en aktivitetsplan i samarbeid med arbeidsgiver og evt. ansatterepresentant over tjenester bedriftshelsetjenesten skal bistå med. 

 

Vi kan bistå i alle HMS aktiviteter i din bedrift:

 • Lov og regelverk som regulerer din bransje
 • Vernerunde
 • Deltakelse i AMU (arbeidsmiljøutvalg)
 • Risikovurderinger, fysisk, kjemisk og psykososialt arbeidsmiljø
 • Yrkeshygieniske målinger, inneklima
 • Sykefraværsoppfølging
 • Utarbeide HMS system og internkontroll
 • Revisjon av HMS system
 • Bistand til å bli Miljøfyrtårn
 • Målrettede helseundersøkelser
 • Rus og avhengighetsproblematikk

Kunde mottar en årsrapport med dokumentasjon over planlagte og utførte aktiviteter fra bedriftshelsetjenesten.

Ta kontakt for et tilpasset tilbud.

Ta kontakt med oss og nevn eventuelle spørsmål og/eller tjenester du ønsker bistand for, så kommer vi tilbake til deg med svar og et tilpasset tilbud. 

Kontakt oss