Logg inn

Fagbank

Finn gratis faktaark, videoer og ressurser som gir deg informasjonen du trenger på farten.

 

Trenger du opplæring? Se våre kurs og webinarer.

Se kursoversikt

search

Faktaark: Sykefravær

Tidslinjen og informasjon fra NAV 2016. Hvem gjør hva, og når?

Faktaark: Psykososialt arbeid

 De ansattes opplevde arbeidsmiljø har store konsekvenser for bedriftene.

Faktaark: Vaksinering

Yrkesvaksinering i Norge - og ved yrkesreiser utenfor Europa.

Faktaark: Helseundersøkelse

Hvem skal ha helseundersøkelser / helsekontroller / helseovervåkning?

Faktaark: Stikkuhell


En kort orientering og informasjon om farer ved stikkuhell.

Faktaark: Legeundersøkelse

Det trengs ofte legeundersøkelse og attest for ulike typer arbeid.

Faktaark: Helsehjelp - utenlandske arbeidstakere (norsk)

Helsehjelp for utenlandske arbeidstakere som jobber i Norge.

Faktaark: Health care - foreign workers (english)

Health care for foreign workers living in Norway.

Faktaark: Krisehåndtering

Ansatte kan ofte utsettes for kriser og katastrofer i arbeidslivet.

Faktaark: Yrkesskader

Hvem melder, hva, til hvem, hvordan og hvorfor?