Logg inn

Kursoversikt

Vi holder kurs på nett og seminar innen HMS, ledelse og bransjekrav i de største storbyene.

 

 Corona-relatert   Alle våre kurs holdes som streaming-kurs ut mai

Bruk filter for å finne relevante kurs og se dine treff under.

Webinar: HMS-kurs for ledere

Dette kurset tilfredsstiller kravene om opplæring i arbeidsmiljø for daglig leder.

4.650,- (fritatt mva.)

Play video ikon WEBINAR

Chat grønn Språk: Norsk + Engelsk

Webinar: Verneombudskurs

Introduksjon i HMS for verneombud og leder gjennom seminar og e-læring.

8.700,- (fritatt mva.)

Play video ikon WEBINAR

Chat grønn Språk: Norsk + Engelsk

Webinar: Stillaskurs

Forskrift om utførelse av arbeid §17 stiller krav til teori og praksis. 

4.500,- (fritatt mva.)

Play video ikon WEBINAR

Chat grønn Språk: Norsk + Engelsk

Webinar: Fallsikringskurs

Opplæring i bruk av personlig fallsikringsutstyr.

2.990,- (fritatt mva.)

Play video ikon WEBINAR

Chat grønn Språk: Norsk + Engelsk

Oslo: Stillaskurs

Forskrift om utførelse av arbeid §17 stiller krav til teori og praksis. 

4.500,- (fritatt mva.)

Location LØRENSKOG

Chat grønn Språk: Norsk + Engelsk

Østfold: Stillaskurs

Forskrift om utførelse av arbeid §17 stiller krav til teori og praksis. 

4.500,- (fritatt mva.)

Location ØSTFOLD

Chat grønn Språk: Norsk + Engelsk

Bergen: Stillaskurs

Forskrift om utførelse av arbeid §17 stiller krav til teori og praksis. 

4.500,- (fritatt mva.)

Location BERGEN

Chat grønn Språk: Norsk + Engelsk

Trondheim: Stillaskurs

Forskrift om utførelse av arbeid §17 stiller krav til teori og praksis. 

4.500,- (fritatt mva.)

Location TRONDHEIM

Chat grønn Språk: Norsk + Engelsk

Stavanger: Stillaskurs

Forskrift om utførelse av arbeid §17 stiller krav til teori og praksis. 

4.500,- (fritatt mva.)

Location STAVANGER

Chat grønn Språk: Norsk + Engelsk

Oslo: Fallsikringskurs

Opplæring i bruk av personlig fallsikringsutstyr.

2.990,- (fritatt mva.)

Location LØRENSKOG

Chat grønn Språk: Norsk + Engelsk

Fredrikstad: Fallsikringskurs

Opplæring i bruk av personlig fallsikringsutstyr.

2.990,- (fritatt mva.)

Location FREDRIKSTAD

Chat grønn Språk: Norsk + Engelsk

Trondheim: Fallsikringskurs

Opplæring i bruk av personlig fallsikringsutstyr.

2.990,- (fritatt mva.)

Location TRONDHEIM

Chat grønn Språk: Norsk + Engelsk

Stavanger: Fallsikringskurs

Opplæring i bruk av personlig fallsikringsutstyr.

2.990,- (fritatt mva.)

Location STAVANGER

Chat grønn Språk: Norsk + Engelsk

Bergen: Fallsikringskurs

Opplæring i bruk av personlig fallsikringsutstyr.

2.990,- (fritatt mva.)

Location BERGEN

Chat grønn Språk: Norsk + Engelsk

Oslo: HMS-kurs for ledere

Dette kurset tilfredsstiller kravene om opplæring i arbeidsmiljø for daglig leder.

4.650,- (fritatt mva.)

Location LØRENSKOG

Chat grønn Språk: Norsk + Engelsk

Trondheim: HMS-kurs for ledere

Dette kurset tilfredsstiller kravene om opplæring i arbeidsmiljø for daglig leder.

4.650,- (fritatt mva.)

Location TRONDHEIM

Chat grønn Språk: Norsk + Engelsk

Bergen: HMS-kurs for ledere

Dette kurset tilfredsstiller kravene om opplæring i arbeidsmiljø for daglig leder.

4.650,- (fritatt mva.)

Location BERGEN

Chat grønn Språk: Norsk + Engelsk

Stavanger: HMS-kurs for ledere

Dette kurset tilfredsstiller kravene om opplæring i arbeidsmiljø for daglig leder.

4.650,- (fritatt mva.)

Location STAVANGER

Chat grønn Språk: Norsk + Engelsk

Østfold: HMS for ledere

Dette kurset tilfredsstiller kravene om opplæring i arbeidsmiljø for daglig leder.

4.650,- (fritatt mva.)

Location ØSTFOLD

Chat grønn Språk: Norsk + Engelsk

Fredrikstad: Verneombudskurs

40 timers kurs - 4 dager seminar for verneombud.

9.700,- (fritatt mva.)

Location FREDRIKSTAD

Chat grønn Språk: Norsk

Oslo: Verneombudskurs

Introduksjon i HMS for verneombud og leder gjennom seminar og e-læring.

8.700,- (fritatt mva.)

Location LØRENSKOG

Chat grønn Språk: Norsk + Engelsk

Bergen: Verneombudskurs

Introduksjon i HMS for verneombud og leder gjennom seminar og e-læring.

8.700,- (fritatt mva.)

Location BERGEN

Chat grønn Språk: Norsk + Engelsk

Trondheim: Verneombudskurs

Introduksjon i HMS for verneombud og leder gjennom seminar og e-læring.

8.700,- (fritatt mva.)

Location TRONDHEIM

Chat grønn Språk: Norsk + Engelsk

Stavanger: Verneombudskurs

Introduksjon i HMS for verneombud og leder gjennom seminar og e-læring.

8.700,- (fritatt mva.)

Location STAVANGER

Chat grønn Språk: Norsk + Engelsk

På forespørsel: Førstehjelpskurs

Ta vårt førstehjelpskurs og bli trygg på hvordan du skal handle når en situasjon oppstår hvor det kreves førstehjelp.

Location NORGE

Calendar Green På forespørsel

Tilpasset AMU-kurs

Ta et tilpasset AMU-kurs for deres bedrift og bransje.

Location FORESPØRSEL

Calendar Green På forespørsel

Foredrag om motivasjon og arbeidsglede

Få inspirasjon om hvordan øke arbeidsgleden og trivselen i bedriften.

Location FORESPØRSEL

Calendar Green På forespørsel

Nett: HMS-kurs for ledere

Ta vårt online HMS-kurs for Leder for en effektiv og lærerik måte å gjennomgå den lovpålagte opplæringen.

3.990,- eks. mva.

Nett: Verneombudskurs

Ønsker deres bedrift en kortere opplæring? Bestill vårt nettbaserte Verneombudskurs.

4.990,- eks. mva.

Nett: HMS-kurs for ansatte

kal ansatte ha en innføring og litt opplæring rundt HMS, så er HMS-kurset for ansatt et godt alternativ.

2.990,- eks. mva.