Logg inn

Tilknytning til BHT

Vi er en landsdekkende godkjent bedriftshelsetjeneste som kan hjelpe din bedrift med å løse de problemer og behov du som kunde måtte ha innen helse, miljø og sikkerhet. 

Finn ut mer

HMS Rådgivning

Vi bistår med å heve kundens totale HMS-kompetanse gjennom rådgivning, veiledning, undervisning, kartlegging og dokumentasjon. 

Kunde får en kontaktperson som har ansvar for å koordinere de forskjellige aktiviteter og kompetanse som skal benyttes. 

Finn ut mer

Helseundersøkelser

Når risikoforholdene tilsier det, skal arbeidsgiver sørge for fullgod helseovervåkning.

Finn ut mer

Kurs og opplæring

Grønn Jobb Bedriftshelsetjeneste holder ofte kurs, seminarer og webinarer om temaer som omhandler god HMS og ledelse, samt lovpålagt opplæring innen HMS og andre bransjespesifikke områder.

Finn ut mer

Arbeidsmedisinsk poliklinikk

Grønn Jobb Bedriftshelsetjeneste AS har en tverrfaglig sammensatt arbeidsmedisinsk poliklinikk. Vi har bred kompetanse, rask responstid med en konsultasjonsgaranti innen 48 timer.

Finn ut mer

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.

Finn ut mer

Yrkeshygiene - risikovurdering

Har din virksomhet behov for bistand for å identifisere og kartlegge kjemiske, fysiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer?

Finn ut mer

Spørreundersøkelser

De ansatte kjenner bedriftens mange positive sider, men har også ofte noen mer negative erfaringer. Det gjelder å opprettholde det positive i årene fremover, og avdekke enkelte forbedringsområder.

De som har skoen på vet best hvor den klemmer.

Finn ut mer

Krisehåndtering

Krisehåndtering, handler om å være der for hverandre! Vi kan bistå i akutt fase av ulykke, krise eller katastrofe samt følge opp hendelse på bedriftsnivå, gruppenivå og individnivå i etterkant av hendelse.

Vi kan også bistå til å gjøre ledere istand til å håndtere kriser.

Finn ut mer

Vaksinasjon

Ledere og ansatte kan ringe oss for personlig veiledning og timeavtale. Vi vaksinerer ansatte, som kan smittes på jobben - eller som reiser til fjerne himmelstrøk i forbindelse med arbeidet.

Finn ut mer

Arbeidsplassvurdering

Som medlemsbedrift utfører vi arbeidsplassvurderinger på behov, om det er en avdeling eller en bestemt arbeidsplass. Dette kan også gjøres som et ledd av en kartlegging av hele bedriften.

Finn ut mer

Sykefraværsoppfølging

Vi hjelper deg med å snu sykefravær til arbeidsnærvær ved å tilby vår tverrfaglige kompetanse i sykefraværsoppfølgingen.

Vi benytter rett person til rett tid når ansatt og arbeidsgiver trenger fraværshjelpen.

Finn ut mer

Psykososialt og organisatorisk

Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø innebærer å ha faglig kompetanse på mange områder og på forskjellig nivå være seg individ, bedrift og samfunn.

Grønn Jobb Bedriftshelsetjeneste har kompetanse og systemer på å kartlegge, analyser og vurdere dette samspillet og hvordan dette virker inn på den ansattes helse og arbeidsmiljø.

Finn ut mer

Rus- og spilleavhengighet

Rus- og spilleavhengighet i arbeidslivet, et reelt problem med store kostnader for den enkelte som berøres og for bedriften. Vi hjelper ledere og medarbeidere til å forebygge og håndtere rus og avhengighet.

Finn ut mer

Trening i bedrift

Vi i Grønn Jobb Bedriftshelsetjeneste hjelper deg gjerne med å engasjere dine ansatte i trening på din bedrift. Vi har fysioterapeuter med trener og instruktørbakgrunn som er klare til å ta jobben!

Finn ut mer

Ergonomisk veiledning - bedriftsfysioterapeut

Våre dyktige fysioterapeuter kan bookes for en eller flere dager med deres ansatte. Vi øker kompetansen og bevisstgjøring blant de ansatte.

Dette vil bidra til mindre plager, bedre form og med stor sannsynlighet et lavere sykefravær.

Finn ut mer

Helseattester

Ved Grønn jobb bedriftshelsetjeneste har vi leger som har godkjenning som petroleumslege, sjømannslege og dykkerlege.

Finn ut mer
Mail ikon.svg
Send oss en mail

post@gronnjobb.no

Telefon ikon.svg
Ring oss

+47 69 79 11 30

Pil grønn

Bruk vårt kontaktskjema

Kontakt oss