Hjem  > Kursportal > Kurs: Kemikaliekurs

Kjemikaliekurs

Vårt kurs i kjemikaliehåndtering og kjemisk helsefare dekker kravene til opplæring, og gir deg kunnskap om hvordan du sikrer trygg håndtering av kjemikalier i din bedrift. 

Få tilgang til kurset

    Dekker lovpålagt krav

            Produsert i 2023

   Videobasert

    Laget av erfarene fagfolk

Om kurset

Landingsside-om-kurset

Farlige kjemikalier kan gi både akutte og kroniske helseskader som for eksempel etseskader og kreft.

For å få kunnskap om farene ved bruk og lagring av kjemikalier er det derfor lovpålagt å gjennomføre kurs før du igangsetter arbeidet.

Med vårt videobaserte kurs får du den teoretiske opplæringen presentert på en pedagogisk enkel, forståelig og engasjerende måte.

 • Laget av erfarne fagfolk 
 • Teori kombineres med praktiske eksempler
 • Kursbevis etter endt kurs.
 Kurset er inkludert i Kursportalen 

    72 minutter

    Inkludert kursbevis

    Tale: Norsk 

    Tekst: Polsk, Litauisk, Engelsk, Norsk

Innholdet i kurset 


 

Episoder

Dette videobaserte kurset dekker kravene til opplæring fastsatt i Forskrift om utførelse av arbeid § 3-4. Kurset er delt inn i 13 episoder, har en total varighet på 72 minutter med video, og opplæringen vil blant annet gi kunnskap om:

 • Grunnleggende om kjemikalier 
 • Relevante lover og forskrifter 
 • Klassifisering og merking 
 • Stoffkartotek 
 • Sikkerhetsdatablad
 • Helserisiko
 • Kartlegging og risikovurdering
 • Førstehjelp
 • Vernetiltak og bruk av personlig verneutstyr
 • Lagring og oppbevaring
 • Avfallshåndtering
 • Beredeskap

Etter gjennomført kurs må du ta en avsluttende test for å få utstedt kursbevis. Kursbeviset varer evig.

Kontrollspørsmål, arbeidsoppgaver og eksamen

Dette er et heldigitalt og videobasert kurs liggende i vår kursportal.

 • Kurset er delt opp i episoder
 • Kontrollspørsmål etter hver episode (sjekke)
 • Avsluttende eksamen
 • Du får kursbevis etter bestått eksamen

Møt kursansvarlig

 

peter

Peter Sund

HMS-rådgiver og kursansvalig

Peter har en allsidig erfaring som leder, bedriftsfysioterapeut, HMS-verneingeniør og de siste årene som yrkeshygieniker. Peter har god erfaring med kartlegging og veiledning opp mot aktuelt arbeidsmiljølovverk med tilhørende forskrifter. Han er i tillegg godkjent som konsulent og sertifisør innen miljøledelsessystemet Miljøfyrtårn.

Videobasert

Se skjermbilder fra kurset.

 

 

Vis interesse for dette kurset

kontrakt_kursportal

Ta kurset i Kursportal

Kursportal er en heldigital portal med videobaserte kurs, hvor de ansatte kan ta kurs når som helst og hvor som helst. Dette gir en fleksibel tilnærming til opplæring. 

Se pris og les mer om Kursportal
Kursportal-forside-mock

Spørsmål og svar

Hva er kjemikalier?

Kjemikalier er en fellesbetegnelse for grunnstoffer, kjemiske forbindelser eller blandinger av slike. Kjemikalier finnes både i naturlig tilstand, og de kan fremkalles industrielt.

Kjemikalier kan ha ulike egenskaper som kan medføre helseskade, miljøskade eller brann- og eksplosjonsfare ved feil bruk eller oppbevaring.

Hvorfor ta kjemikaliekurs?

Farlige kjemikalier kan gi både akutte og kroniske helseskader som for eksempel etseskader og kreft.

Det er mengden kjemikalier vi utsettes for, hvordan vi eksponeres over tid og kombinasjonen av stoffer som avgjør om kjemikalier er skadelige. Enkelte kjemikalier kan være skadelige selv ved svært små mengder.

For å få kunnskap om farene ved bruk og lagring av kjemikalier er det derfor lovpålagt å gjennomføre kurs før du igangsetter arbeidet.

Hvem er kjemikaliekurset for?

Dette digitale kurset er rettet mot alle som håndterer kjemikalier på arbeidsplassen. Håndtering av kjemikalier er enhver omgang med farlig stoff, slik som tilvirkning, transport, lasting og lossing, oppbevaring, bruk og håndtering av farlig avfall. 

Er kurset tilgjengelig på flere språk?

Videoene i kurset har norsk tale, men undertekster og øvrig kursmateriell er oversatt til polsk, engelsk og litauisk. 

Hva koster dette kurset?

Dette kurset er inkludert i prisen når du har tilgang til Kursportal.

Les mer om Kursportal her. 

Hvorfor ta kurset i Kursportal?

Grønn Jobb Kursportal har samlet de viktigste og mest relevante kursene knyttet til HMS, arbeidsmiljø og ledelse, og de digitale og videobaserte kursene gir deg som kursdeltaker full fleksibilitet og frihet.

Kurs i kjemikaliehåndtering og kjemisk helsefare er blant disse, og du kan ta kurset akkurat når det passer deg.

Du kan pause når du vil, spole tilbake eller ta kurset flere ganger uten ekstra kostnad. Etter at du har bestått den avsluttende testen får du ditt digitale kursbevis umiddelbart.

Kurset har norsk tale, men undertekster på valgfritt språk. Kursmateriell og test er tilgjengelig på norsk, engelsk, polsk og litauisk.

Til toppen