Logg inn

Trening i bedrift

 

”Arbeidsgiver skal i tilknytning til det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, vurdere tiltak for å fremme fysisk aktivitet blant arbeidstakerne.”

 I løpet av livet vil 80% av den voksne befolkningen oppleve plager relatert til muskel- og skjelettsystemet. De estimerte kostnadene, direkte og indirekte, er anslått til 40-50 milliarder kroner i året for samfunnet. Det er mange årsaker til at vi utvikler plager i muskel- og skjelettsystemet, uansett er det felles enighet om at det er lettere å forebygge enn å behandle. En studie som undersøkte relasjonen mellom fysisk aktivitet og sykefravær konkluderte med at 30 minutters trening i uken med høy intensitet reduserte forekomsten av muskel- og skjelettplager med 30%(!) 

Vi i Grønn Jobb BHT hjelper deg gjerne med å engasjere dine ansatte i trening på din bedrift. Dette kan for eksempel være en ideell start på dagen, og 30 minutter er nok. Vi har fysioterapeuter med trener og instruktørbakgrunn som er klare til å ta jobben!

Gevinsten kommer også i form av mer overskudd, velvære og bedre helse. Dere vil merke at humøret stiger, arbeidskapasiteten øker og sykefraværet synker. Dette er en vinn-vinn-situasjon og en lønnsom investering for bedriften og de ansatte.

Ta kontakt for et tilpasset tilbud.

Ta kontakt med oss og nevn eventuelle spørsmål og/eller tjenester du ønsker bistand for, så kommer vi tilbake til deg med svar og et tilpasset tilbud. 

Kontakt oss